Cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh

Chuyên mục: Tài liệu 12/10/2016
2692 views

Khi nói về địa chỉ nhà bằng tiếng Anh dù là tiếng Anh cho người lớn hay tiếng Anh cho trẻ em các bạn và các em đã biết cách giới thiệu chưa? 

 

Để giúp các bạn và các em có thể giới thiệu về địa chỉ nhà bằng tiếng Anh đúng nhất, Alokiddy gửi tới các bạn và các em cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh với những hướng dẫn cụ thể nhất để ghi địa chỉ trong tiếng Anh.

 

Cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh

 

Đối với địa chỉ nhà bằng tiếng Anh của người Việt thường ghi là số nhà…, đường… xã, phường... , huyện/quận… , thành phố/ tỉnh…

Đối với cách viết địa chỉ trong tiếng Anh thì lại có một sự thay đổi khá nhiều. Đối với viết tên đường, xã – phường hay quận – huyện nếu có chữ thì đặt chữ lên trước.

Ví dụ: Tran Thai Tong street, Dich Vong ward,Cau Giay District

Đối với tên đường, xã – phường, quận – huyện nếu có số thì đặt số lên trước

Ví dụ: Street 1 , Ward 3 , District 6

 

 

Một số câu hỏi về địa chỉ bằng tiếng Anh

-How long have you lived there? = Bạn sống ở đó bao lâu rồi?

-Do you like living here? = Bạn có thích sống ở đó không?

-Do you live in an apartment or house? = Bạn sống ở nhà riêng hay là chung cư?

-Do you like that neighborhood? = Bạn có thích môi trường xung quanh ở đó không?

-Do you live with your family? = Bạn có sống với gia đình bạn không?

-How many people live there? = Có bao nhiêu người sống với bạn?

-What’s your address? = Địa chỉ của anh là gì?

-Where is your domicile place? = Nơi cư trú của anh ở đâu?

-Are you a local resident? = Có phải anh là cư dân địa phương không?

-Where are you from? = Bạn từ đâu đến?

-Where do you live? = Bạn sống ở đâu?

-Where is … ? = ….  là ở đâu vậy?

-What is …. like? = ….  trông như thế nào?

 

 

Một số mẫu câu hỏi và trả lời về địa chỉ

-What is your current address?(Địa chỉ hiện tại của bạn là gì?)

It’s 156 Allen street (156 đường Allen)

-What is your permanent address? (Địa chỉ thường trú của bạn là gì?)

My pernament address is 406 Leroy street, Manhattan, New York (Địa chỉ thường trú của tôi là 406 đường Leroy, quận Manhattan, thành phố New York)

-Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live at 406 Leroy street, Manhattan, New York (Tôi sống ở 406 đường Leroy, quận Manhattan, thành phố New York)

I live in New York city (Tôi sống ở thành phố New York)

I live on Leroy street/ I live on Madison avenue (Tôi sống trên đường Leroy/ Tôi sống ở đại lộ Madison)

Đối với cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh các bạn hãy thực hiện theo đúng thứ tự được chúng tôi nói trên để viết cho đúng nhất.

Với nội dung cách viết địa chỉ trong tiếng Anh này sẽ phù hợp với chương trình học tiếng Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5 cho các em. Những chương trình học tiếng Anh cho trẻ em phù hợp theo từng độ tuổi được Alokiddy biên soạn thành một playlist bài giảng với những chủ đề từ đơn giản đến phức tạp cho các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy.com.vn để các em được trải nghiệm những bài học tiếng Anh thú vị này nhé!