Flyers 1
TIẾNG ANH LỚP 5 (10 - 11 tuổi)

Khóa học tiếng Anh cho trẻ em Flyers 1 dành cho trẻ Lớp 5.

Học MIỄN PHÍ: Unit 1, Unit 2.

Tải MIỄN PHÍ ứng dụng Alokiddy tại:

Unit 1: Who is the most intelligent? Free

Trong bài Unit 1: Who is the most intelligent? - Flyers 1, các con sẽ học:

- Các cặp tính từ trái nghĩa chỉ kích thước

- Cách so sánh nhất trong tiếng Anh

0/31 Vào học

Unit 2: Why do you like comedy? Free

Trong bài Unit 2: Why do you like comedy? - Flyers 1, các con sẽ học:

- Tên các chương trình truyền hình

- Hỏi và trả lời về nguyên nhân với 'Why'

0/30 Vào học

Bài kiểm tra số 1

Trong Bài kiểm tra số 1 - Flyers 1, các con sẽ ôn tập tổng hợp các kĩ năng phát âm, nghe, nói, đọc, viết về kiến thức đã học trong bài Unit 1 đến Unit 2 Flyers 1. Chúc các con làm tốt!

0/50 Làm bài

Unit 3: What subjects do you have tomorrow?

Trong bài Unit 3: What subjects do you have tomorrow? - Flyers 1, các con sẽ học:

- Tên các môn học ở trường

- Cách sử dụng câu hỏi dạng 'What + danh từ'

0/37 Vào học

Unit 4: Can you turn on the TV?

Trong bài Unit 4: Can you turn on the TV? - Flyers 1, các con sẽ học:

- Từ vựng về các vật dụng trong nhà và hành động sử dụng chúng

- Cách xin phép, yêu cầu với Can/Could

0/30 Vào học

Bài kiểm tra số 2

Trong Bài kiểm tra số 2 - Flyers 1, các con sẽ ôn tập tổng hợp các kĩ năng phát âm, nghe, nói, đọc, viết về kiến thức đã học trong bài Unit 1 đến Unit 4 Flyers 1. Chúc các con làm tốt!

0/50 Làm bài

Unit 5: What's the matter with you?

Trong bài Unit 5: What's the matter with you? - Flyers 1, các con sẽ học:

- Từ vựng về các vấn đề sức khỏe

- Sử dụng mẫu câu Should/Shouldn't để đưa ra lời khuyên

0/30 Vào học
 • 1 TẠ PHẠM UYÊN NHI - TẠ PHẠM ĐÌNH LUẬT 10812
 • 2 Thảo Ngọc 8058
 • 3 Hoàng Đình Ánh 7942
 • 4 Nguyễn Minh Phuong 7482
 • 5 Hoàng Thi Thêm 6870
 • 6 Lâm thị thúy hằng 6647
 • 7 Hoàng hà Bảo Châu 6557
 • 8 Trần Văn Vũ 5248
 • 9 Bùi Kim Ngâm 5225
 • 10 nguyễn đức mạnh 5178
 • 11 PHAM VIET CHI 4988
 • 12 phung thao linh 4728
 • 13 Nguyễn thị ngoan 4726
 • 14 Kim Thúy 4603
 • 15 trịnh thị bảo ngọc 4592
 • 16 Đặng khắc Bình 4535
 • 17 Nyuen vu phong 4251
 • 18 chị Soi 4227
 • 19 THAO VAN 4186
 • 20 Nguyen Van Quang 4088