Giới thiệu chung

- Phòng học trực tuyến (PHTT): là công nghệ cho phép học viên tham gia lớp học từ xa (online) thông qua một phòng học ảo trên nền tảng web.

Tham gia lớp học này, học viên và giáo viên có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện và tương tác với nhau, qua đó giáo viên hướng dẫn học viên các kỹ

năng tiếng Anh, đặc biệt là các kỹ năng nghe – nói trong giao tiếp tiếng Anh mà không cần phải đến học trực tiếp như các lớp học truyền thống

Để tham gia phòng học này bạn cần có

>

XEM THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC: