Phonics for Pre-starters

Khóa học Đánh vần tiếng Anh dành cho độ tuổi 3-6. Đăng ký học ngay

Phonics for starters

Khóa học Đánh vần tiếng Anh dành cho độ tuổi 6-10. Đăng ký học ngay

pre starters 1

Khóa học tiếng Anh trẻ em cho học sinh Mẫu giáo bé (3-4 tuổi). Đăng ký học ngay

Pre-starters 2

Khóa học tiếng Anh trẻ em cho học sinh Mẫu giáo lớn (4-5 tuổi). Đăng ký học ngay

starters 1

Khóa học tiếng Anh trẻ em cho học sinh Lớp1 (6 tuổi). Đăng ký học ngay

starters 2

Khóa học tiếng Anh trẻ em cho học sinh Lớp 2 (7 tuổi). Đăng ký học ngay

Movers 1

Khóa học tiếng Anh trẻ em cho học sinh Lớp 3 (8 tuổi). Đăng ký học ngay

Movers 2

Khóa học tiếng Anh trẻ em cho học sinh Lớp 4 (9 tuổi). Đăng ký học ngay

Flyers 1

Khóa học tiếng Anh trẻ em cho học sinh Lớp 5 (10 tuổi). Đăng ký học ngay
Ông Oliver Newman
Chuyên gia Anh ngữ đến từ
Oxford, Vương Quốc Anh
Ông Nguyễn Minh Tuấn
Chuyên gia đào tạo Anh ngữ đến
từ Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học
Quốc Gia Hà Nội
Trần Thị Ngọc Diệp
Chuyên gia đào tạo Anh ngữ đến từ
Đại học Hà Nội
Ông Sam Doran
Chuyên gia đào tạo Anh Ngữ
đến từ Hoa Kỳ

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Giáo Dục KSC là công ty chuyên về lĩnh vực giáo dục và công nghệ thông tin, truyền thông. Trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh,

chúng tôi đã đầu tư bài bản để cho ra đời 02 chương trình đào tạo tiếng Anh thống nhất và xuyên suốt:

*Alokiddy - Chương trình đào tạo tiếng Anh cho học sinh từ mẫu giáo bé (3 tuổi) cho đến hết tiểu học

*English4u - Chương trình đào tạo tiếng Anh cho học sinh lớp 6-12, sinh viên, người đi làm
x