• 1 Nguyễn thi thao 43751
 • 2 Phan thị tuyet 38650
 • 3 phạm như phú 32758
 • 4 Nguyen phuong tien 28254
 • 5 Hoàng Đình Ánh 27404
 • 6 Phan hoài vũ 26705
 • 7 Nguyễn thị thư 21554
 • 8 Phạm Hồng 20921
 • 9 Quách Thế Sự 20087
 • 10 Nguyễn Đăng Khánh 19092
 • 11 Hoàng Thi Thêm 18104
 • 12 Nguyễn Thị Hương 15670
 • 13 Le Dinh Bao Nam 14065
 • 14 Duy Đăng 13972
 • 15 TẠ PHẠM UYÊN NHI - TẠ PHẠM ĐÌNH LUẬT 13928
 • 16 hoàng thị thủy 13896
 • 17 Moon đáng iu 12867
 • 18 Lê Văn Nhiệm 12300
 • 19 Nguyễn an công 12079
 • 20 Lê Mạnh Thắng 11545
 • 21 phạm văn khá 10882
 • 22 Thảo Ngọc 10443
 • 23 Đào Thị Thanh 10192
 • 24 Trịnh Thị Mến 10184
 • 25 Hồ Phúc Thảo Ân 10094
 • 26 Bùi duy thông 10002
 • 27 Nguyễn Minh Phuong 9883
 • 28 Nguyễn Trần Gia Huy 9812
 • 29 TRẦN LINH GIANG 9784
 • 30 Lý Nguyễn 9532