Starters 2
TIẾNG ANH LỚP 2 (7 - 8 tuổi)

Khóa học tiếng Anh cho trẻ em Starters 2 dành cho trẻ Lớp 2.

Học MIỄN PHÍ: Unit 1, Unit 2.

Tải MIỄN PHÍ ứng dụng Alokiddy tại:

Unit 1: This is my family tree. Free

Trong bài Unit 1: This is my family tree - Starters 2, các con sẽ học:

- Tên gọi của các thành viên trong gia đình

- Cách giới thiệu các thành viên

0/30 Vào học

Unit 2: Mi Mi is happy now. Free

Trong bài Unit 2: Mi Mi is happy now - Starters 2, các con sẽ học:

- Một số tính từ chỉ trạng thái, cảm xúc

- Cách nói và hỏi về cảm xúc của ai đó

0/30 Vào học

Bài kiểm tra số 1

Trong Bài kiểm tra số 1 - Starters 2, các con sẽ ôn tập tổng hợp các kĩ năng phát âm, nghe, nói, đọc, viết về kiến thức đã học trong bài Unit 1 đến Unit 2 Starters 2. Chúc các con làm tốt!

0/50 Làm bài

Unit 3: It isn't new. It's old.

Trong bài Unit 3: It isn't new. It's old - Starters 2, các con sẽ học:

- Các cặp tính từ trái nghĩa chỉ trạng thái, tính chất

- Sử dụng các cặp từ trái nghĩa trong lời nói và câu hỏi

0/30 Vào học

Unit 4: What time is it?

Trong bài Unit 4: What time is it? - Starters 2, các con sẽ học:

- Từ chỉ số giờ 

- Các cách hỏi giờ và nói về thời gian

0/30 Vào học

Bài kiểm tra số 2

Trong Bài kiểm tra số 2 - Starters 2, các con sẽ ôn tập tổng hợp các kĩ năng phát âm, nghe, nói, đọc, viết về kiến thức đã học trong bài Unit 1 đến Unit 4 Starters 2. Chúc các con làm tốt!

0/50 Làm bài

Unit 5: What's the weather like?

Trong bài Unit 5: What's the weather like? - Starters 2, các con sẽ học:

- Tính từ chỉ thời tiết

- Cách hỏi và trả lời, mô tả về thời tiết

0/30 Vào học
 • 1 Hoàng Đình Ánh 11877
 • 2 TẠ PHẠM UYÊN NHI - TẠ PHẠM ĐÌNH LUẬT 11532
 • 3 Thảo Ngọc 9843
 • 4 Nguyễn Minh Phuong 7578
 • 5 Hoàng Thi Thêm 7142
 • 6 Lâm thị thúy hằng 6713
 • 7 Hoàng hà Bảo Châu 6557
 • 8 PHAM VIET CHI 5351
 • 9 Bùi Kim Ngâm 5277
 • 10 Trần Văn Vũ 5256
 • 11 nguyễn đức mạnh 5204
 • 12 Nyuen vu phong 4890
 • 13 phung thao linh 4803
 • 14 Nguyễn thị ngoan 4726
 • 15 Kim Thúy 4603
 • 16 Đặng khắc Bình 4600
 • 17 trịnh thị bảo ngọc 4592
 • 18 Nguyen Pham anh thu 4460
 • 19 chị Soi 4319
 • 20 THAO VAN 4301