Movers 1
TIẾNG ANH LỚP 3 (8 - 9 tuổi)

Khóa học tiếng Anh cho trẻ em Movers 1 dành cho trẻ Lớp 3.

Học MIỄN PHÍ: Unit 1, Unit 2.

Tải MIỄN PHÍ ứng dụng Alokiddy tại:

Unit 1: My favorite book Free

Trong bài Unit 1: My favorite book - Movers 1, các con sẽ học:

- Tên các thể loại sách

- Danh từ và cách sử dụng danh từ trong tiếng Anh

0/31 Vào học

Unit 2: My lunchbox Free

Trong bài Unit 2: My lunchbox - Movers 1, các con sẽ học:

- Từ vựng về đồ ăn

- Cách sử dụng mạo từ không xác định: a/an

0/31 Vào học

Bài kiểm tra số 1

Trong Bài kiểm tra số 1 - Movers 1, các con sẽ ôn tập tổng hợp các kĩ năng phát âm, nghe, nói, đọc, viết về kiến thức đã học trong bài Unit 1 đến Unit 2 Movers 1. Chúc các con làm tốt!

0/50 Làm bài

Unit 3: Our new classroom

Trong bài Unit 3: Our new classroom - Movers 1, các con sẽ học:

- Tên các đồ vật trong phòng học

- Cách hỏi tên của đồ vật nào đó

0/31 Vào học

Unit 4: My English teacher

Trong bài Unit 4: My English teacher - Movers 1, các con sẽ học:

- Tính từ chỉ trạng thái, tính chất của người

- Tính từ và cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh

0/30 Vào học

Bài kiểm tra số 2

Trong Bài kiểm tra số 2 - Movers 1, các con sẽ ôn tập tổng hợp các kĩ năng phát âm, nghe, nói, đọc, viết về kiến thức đã học trong bài Unit 1 đến Unit 4 Movers 1. Chúc các con làm tốt!

0/50 Làm bài

Unit 5: He's from America.

Trong bài Unit 5: He's from America - Movers 1, các con sẽ học:

- Tên một số quốc gia trong tiếng Anh

- Sử dụng câu hỏi với 'Where' để hỏi xem một người đến từ nước nào

0/30 Vào học
 • 1 TẠ PHẠM UYÊN NHI - TẠ PHẠM ĐÌNH LUẬT 10812
 • 2 Thảo Ngọc 8163
 • 3 Hoàng Đình Ánh 7984
 • 4 Nguyễn Minh Phuong 7482
 • 5 Hoàng Thi Thêm 6870
 • 6 Lâm thị thúy hằng 6647
 • 7 Hoàng hà Bảo Châu 6557
 • 8 Trần Văn Vũ 5248
 • 9 Bùi Kim Ngâm 5225
 • 10 nguyễn đức mạnh 5178
 • 11 PHAM VIET CHI 4988
 • 12 phung thao linh 4736
 • 13 Nguyễn thị ngoan 4726
 • 14 Kim Thúy 4603
 • 15 trịnh thị bảo ngọc 4592
 • 16 Đặng khắc Bình 4535
 • 17 Nyuen vu phong 4251
 • 18 chị Soi 4227
 • 19 THAO VAN 4186
 • 20 Nguyen Van Quang 4088