Khóa học Phonics - Đánh vần tiếng Anh: Khóa học dành cho độ tuổi 3-6, giúp các con làm quen, phát âm chuẩn bảng chữ cái trong tiếng Anh cũng như biết cách phát âm và nhận diện các từ vựng cơ bản của tiếng Anh theo bảng chữ cái.