Movers 2
TIẾNG ANH LỚP 4 (9 -10 tuổi)

Khóa học tiếng Anh cho trẻ em Movers 2 dành cho trẻ Lớp 4.

Học MIỄN PHÍ: Unit 1, Unit 2.

Tải MIỄN PHÍ ứng dụng Alokiddy tại:

Unit 1: What's his address? Free

Trong bài Unit 1: What's his address? - Movers 2, các con sẽ học:

- Từ vựng chỉ một số địa điểm, nơi chốn

- Giới từ chỉ địa điểm, nơi chốn

0/31 Vào học

Unit 2: Where does she work? Free

Trong bài Unit 2: Where does she work? - Movers 2, các con sẽ học:

- Tên một số địa điểm, nơi chốn

- Câu hỏi với 'Where' ở thì hiện tại đơn

0/31 Vào học

Bài kiểm tra số 1

Trong Bài kiểm tra số 1 - Movers 2, các con sẽ ôn tập tổng hợp các kĩ năng phát âm, nghe, nói, đọc, viết về kiến thức đã học trong bài Unit 1 đến Unit 2 Movers 2. Chúc các con làm tốt!

Unit 3: I sometimes go to the museums.

Trong bài Unit 3: I sometimes go to the museums - Movers 2, các con sẽ học:

- Từ vựng chỉ một số địa điểm, nơi chốn

- Trạng từ và câu hỏi chỉ tần suất với 'How often' ở thì hiện tại đơn

0/31 Vào học

Unit 4: A day of a student

Trong bài Unit 4: A day of a student - Movers 2, các con sẽ học:

- Cụm động từ chỉ các việc thường làm vào buổi sáng

- Quy tắc chính tả đối với thì hiện tại đơn

0/31 Vào học

Bài kiểm tra số 2

Trong Bài kiểm tra số 2 - Movers 2, các con sẽ ôn tập tổng hợp các kĩ năng phát âm, nghe, nói, đọc, viết về kiến thức đã học trong bài Unit 1 đến Unit 4 Movers 2. Chúc các con làm tốt!

Unit 5: I'm climbing slowly.

Trong bài Unit 5: I'm climbing slowly - Movers 2, các con sẽ học:

- Động từ, cụm động từ chỉ một số hành động giải trí

- Nguyên tắc sử dụng tính từ như một trạng từ để mô tả tính chất hành động

0/30 Vào học
 • 1 Nguyễn thi thao 42302
 • 2 Phan thị tuyet 36012
 • 3 phạm như phú 32633
 • 4 Phan hoài vũ 26686
 • 5 Hoàng Đình Ánh 26407
 • 6 Phạm Hồng 20773
 • 7 Nguyễn thị thư 19429
 • 8 Quách Thế Sự 18703
 • 9 Nguyen phuong tien 16644
 • 10 Nguyễn Thị Hương 15605
 • 11 Hoàng Thi Thêm 15411
 • 12 Nguyễn Đăng Khánh 14478
 • 13 Le Dinh Bao Nam 14038
 • 14 Duy Đăng 13972
 • 15 TẠ PHẠM UYÊN NHI - TẠ PHẠM ĐÌNH LUẬT 13928
 • 16 Lê Văn Nhiệm 12300
 • 17 hoàng thị thủy 12141
 • 18 Moon đáng iu 11803
 • 19 Nguyễn an công 11617
 • 20 phạm văn khá 10868
 • 21 Thảo Ngọc 10443
 • 22 Trịnh Thị Mến 10086
 • 23 Đào Thị Thanh 10048
 • 24 Hồ Phúc Thảo Ân 10019
 • 25 Nguyễn Minh Phuong 9883
 • 26 Nguyễn Trần Gia Huy 9812
 • 27 TRẦN LINH GIANG 9604
 • 28 Trần Bình Minh Lop 4A1 9433
 • 29 Lý Nguyễn 9317
 • 30 Bùi duy thông 9023