08/07/2022

Giáo dục sớm là gì? Vì sao nên giáo dục sớm cho con? Giáo dục sớm để con thành thần đồng, thiên tài à? Giáo dục sớm là đánh cắp tuổi thơ của con. Hãy để cho con trẻ được chơi! Sao phải dạy làm gì, tự đến tuổi nó khắc biết? Trẻ con còn quá nhỏ, nó đã biết gì đâu mà dạy. Giáo dục sớm là nhồi nhét, là ép con, là tạo áp lực cho trẻ? Giáo dục sớm chỉ dành cho những đứa trẻ con nhà có điều kiện, có tiền mới học được? Xem ra giáo dục sớm vẫn còn bị hiểu lầm nhiều l

ĐĂNG KÝ !