Lời giải đề thi ôn tập tiếng Anh lớp 4 kì 1

Chuyên mục: Lời giải 09/07/2016
3772 views

Đề thi ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có các bài test chủ yếu tập trung vào những kiến thức tiếng Anh đơn giản cùng chủ đề gần gũi kèm hình ảnh sinh động giúp bé phát huy tối đa tư duy
 
 

Lời giải đề thi ôn tập tiếng Anh lớp 4 kì 1 mang đến nhiều sự lý thú và hấp dẫn cho trẻ khi học tiếng Anh hoặc học các môn học mới. Đối với dạng đề thi ôn tập kèm lời giải tiếng Anh đều được thực hiện dưới dạng những bài tập hoặc câu hỏi đơn giản và các bé hoàn toàn có thể kiểm tra đáp án cũng như điểm sau khi làm những bài test này. Dưới đây, Alokiddy.com.vn giới thiệu đến phụ huynh và các bé lời giải đề thi ôn tập tiếng Anh lớp 4 kì 1.

 

 

Đề thi ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có các bài test chủ yếu tập trung vào những kiến thức tiếng Anh đơn giản cùng chủ đề gần gũi kèm hình ảnh sinh động giúp bé phát huy tối đa tư duy và học tập tiếng Anh một cách hiệu quả.

 

Đề thi ôn tập tiếng Anh lớp 4 kì 1

 

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

Name: …………………………            

Class: ….                                                             NĂM HỌC: 2014 – 2015 – Thời gian: 40 phút

A. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Nghe và điền số (1 pt)   

Question 3. Nghe và nối (1 pt)

Question 5. Nghe và điền từ vào chỗ chấm (1 pt)

1.      This is his.................

Is he behind the door? No he isn’t.

2.      Are you.....................?

We’re brother and sister. We’re cousins.

3.      Billy, you like animals.

But you don’t like......................... and you don’t like giraffes.

4.      Rice,.............  and carrots for Billy.Do you like carrots, Billy?

No, I don’t. No carrots for me!

5.      Look,Grandma. My.............. is tidy up now.

Good girl, Rosy. Well done!

PART II: Reading and writing. (15 minutes)

Question 6: Look and read. Put a tick (ü) on the right sentence and a cross (û) on the wrong sentence.

(Nhìn và đọc. Đánh dấu (vào câu đúng và dấu x vào câu sai)

Example:

                                               

Question 7: Look and read. Write “ Yes”  on the right sentence  and  write “ No”  on the wrong sentence.

(Nhìn và đọc. Viết Yes hay No vào chỗ trống)

            Example:

Question 8: Look at the picture. Look at the words. Write the sentences.

(Nhìn tranh. Nhìn các chữ cái, viết thành từ đúng)

Example:

Question 9: Choose the right word/phrases from the box and write them next to numbers from 1 - 4.

(Chọn từ trong khung và điền vào chỗ trống)

milk                tiger              blanket             curly hair                   carrot

           

SPEAKING TEST

Part 1: Listen and repeat:

+ Teacher reads or plays the CD, student repeats

Part 2: Point, ask and answer:

  

+ Teacher points and asks, student answers

 Teacher                                              Student

-         What do you like?                                 I like yogurt

-         Do you like meat?                                 Yes, I do / No, I don’t.

Part 3: Listen and comment: (Yes or No)

+ Teacher points and says, student  replies

Teacher                                              Student

-         It’s big                                                     Yes, it is.

-         It’s little                                                  No, it isn’t  - It’s big.

-         This is an elephant                                Yes, it is.

-         This is a monkey                                               No, it isn’t  - It’s a giraffe.

-         ........

Part 4: Interview:

+ Teacher  asks  pupils  to work in pairs.

+ Pupils ask and answer with the questions below:

-         What’s your name?

-         How old are you?

-         How are you?

-         What’s this?

-         Do you like....?

-         What do you like?

-         What’s your favorite colour?

-         What’s your favorite toy?

......................

Lời giải đề thi ôn tập tiếng Anh lớp 4 kì 1

Sau khi làm xong đề ôn tập, các bé sẽ được biết chính xác đáp án của mình vừa làm và số điểm mà mình có thể đạt được từ cách đối chiếu với đáp án cùng bài làm. Chương trình ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 được thực hiện theo đúng chuẩn tiếng Anh quốc tế giúp bé có thể học tiếng Anh chuẩn ngay từ đầu.

ANSWER KEY

A. LISTENING

Question 1.               1. elephant                 2. giraffe                    3. monkey                  4.  tiger           5. parrot

Question 2.               1. Bag - red                2. Apple - yellow      3. Elephant - pink    4. Carrots - orange   5. Bed - purple

Question 3.  

(Like)                                  (Dislike)

Giraffes                      -           Snakes

Parrots                        -           lions

Monkeys

Question 4.               1. Yogurt        2. Ice cream               3. Bed and teddy      4. Monkey     5.Alice

Question 5.               1. Coat            2. Friends                   3. Elephants              4. Meat           5.Room

ANSWER KEY

B: READING AND WRITING

Question 6.               1. þ                            2. þ                            3. ý                            4. ý

Question 7.               1. No                           2. No                           3. Yes                         4. Yes

Question 8.               1. He’s got blond hair.                                 2. Do you like parrots?

                                    3. There are two beds.                                 4. I like ice cream.

Question 9.               1. Curly hair              2. tiger                        3. milk                        4. blanket

Khi cho bé ôn tập lại những đề thi tiếng Anh trước khi bước vào những ngày thi học kì, phụ huynh nên thực hiện cho bé ôn tập theo một lộ trình chuẩn nhất theo trình độ phù hợp của bé. Các bạn có thể cho trẻ tham gia những bài test thú vị ngay đầu chương trình dạy tiếng Anh cho thiếu nhi tại Alokiddy để biết được bé còn hổng kiến thức nào và cần bổ sung thêm kiến thức ra sao. Tiếng Anh Alokiddy.com.vn giúp bé học tập và phát triển tốt nhất, theo đúng chuẩn tiếng Anh quốc tế.