Lời giải bài kiểm tra chất lượng cuối năm tiếng Anh lớp 5

Chuyên mục: Lời giải 12/07/2016
2004 views

Lời giải bài kiểm tra chất lượng cuối năm tiếng Anh lớp 5 dưới đây sẽ là cách giúp bé ôn luyện tiếng Anh tiểu học tốt hơn, đồng thời thêm tự tin các kì thi học sinh giỏi.

Các nghiên  cứu gần đây cho thấy, trẻ em muốn ôn luyện đề thi cần phải nắm thật vững kiến thức, đặc biệt là những bé đang trong quá trình luyện thi học sinh giỏi. 

 

 

Trẻ em thường rất thích những dạng đề thi có kèm theo hình ảnh bởi chúng có thể tạo ra mối liên hệ giữa tiếng Anh và hình ảnh cũng như bé đang xem một bộ phim hoạt hình sử dụng tiếng Anh vậy, liên tưởng đến các từ cần học với những hình ảnh tương ứng. Đặc biệt, những dạng lời giải đề thi cho trẻ em có kèm file nghe thì lại càng hấp dẫn bé bởi kĩ năng nghe và nói khá quan trọng khi muốn nói tiếng Anh như người bản ngữ.

 

Lời giải bài kiểm tra chất lượng cuối năm tiếng Anh lớp 5

 

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 nâng cao cho trẻ em  dưới đây là mẫu đề thi sử dụng trong các kì thi học sinh giỏi hoặc ôn tậpkiểm tra chất lượng cuối năm chủ yếu gồm phần nghe, nói và đọc. Đề  thi tiếng Anh nâng cao lớp 5 cuối năm  lần này đòi hỏi bé phải có kĩ năng nghe thành thạo, nếu không sẽ không trả lời các đáp án chính xác được. Bên cạnh đó, bé còn có thể bổ sung các thêm các kĩ năng về từ vựng trong chương trình tiếng Anh lớp 5 nâng cao. Dưới đây là đề thi tiếng Anh lớp 5 nâng cao và lời giải đề thi dành cho bé, kèm theo tệp Tapescripts grade 5 ( nội dung nghe) mời bố mẹ và thầy cô tham khảo.

NAME : ……………………………………………………………………………………

CLASS : ……………………………………………………………………………………

PART 1. LISTENING.(20 minutes)

Question 1.  Listen and number. There is an example.

 

Question 3.  Listen and draw the line. There is an example.

Question 4.  Listen and tick. There is an example.


1. Robin: What’s the time, Bella?

Question 5.  Listen and complete. There is an example.

   Bella:  It’s 4: 30.

2. Robin: Oh, Let’s go to the coach station. Where is our ……?

  Bella: Let’s phone him.

3. Robin: The …...is coming and we can’t  see you. What are you wearing,Tom?

  Uncle: I’m wearing a  red T-shirt and black  jeans.                              

4. Robin: He’s wearing a red …….. and black  jeans, Bella. Can you see him anywhere?

  Bella: Oh! He’s over there with aunt.

5. Robin: That’s right.

  Bella: Hello and …………………….!

 

PART II. READING AND WRITING.(15 minutes)

Question 6. Look and read. Choose the correct word and put them in the line.

Question  7.  Read and colour. Insert the missing letters in the gaps:

 

Question 8.  Read and write ONE or more WORDS in each gap to complete the sentences.

Our school play!

 

Day

Place

Name of the play

Characters and costumes

Sunday

School yard

Little Red Riding Hood

The girl: red coat with a hood

The wolf: big wolf’s head

The grandma: big scarf

 

 

1. The play was on  ___________  morning.

2. The play was in the ___________. Our families were there.

3. Our school play was __________________________________.

4. I was the girl. My costume was ___________________________________.

5. Tank was the ……………… His costume was a big wolf’s head.

Question 9.  Choose a word  from  the box and write it next to numbers from 1-5.

What am I ?

I am an (0) animal. I stand on my four long (1) ............................................  and I have         a         beautiful long tail, too. I can see with my two black(2) ……...................... . I always run into the fields in the morning. I like eating lots of things, for example(3)…...and apples. I drink lots of (4) …….. in the day. Men,women and (5)………. like riding me.

What am I? I am a horse.

PART III  SPEAKING(5 minutes) 

Question 10. 

1. Listen and repeat:

 

2. Point, ask and answer:

3. Listen and comment:

4. Interview:

 

Tapescripts grade 5 ( Nội dung nghe)

 

Question 1:

1. It’s very hot in the summer, so I always go swimming.

2. My dad and my mum are dancing in the wedding.

3. I and my friend are talking together.

4.  This is my brother. His name is Peter. He’s playing with a ball.It’s very beautiful day.

5. Yesterday. I was in the classroom.My friends and the teacher were in the playground.

 

Question 2:

1. Look at this. I  am wearing a red scarf. Can you see it . Now, colour it red. Colour the scarf red.

2. These  are my boots. Look! Are they big? I can walk with mybig blue boots. Now, colour them blue. Colour my boots blue.

3. There is a verybeautiful horse. Look! It has long and curly hair and tail. Can you see the tail of the horse? Colour it yellow. Colour the tail yellow.

4 My dad is fishing now. He is sitting on a stone. Can you see the stone. Now, colour it gray. Colour the stone gray.

Question 3:

1. I usually have a dancing lesson on Monday.

2. On Wednesday  I  go shoping with my mother.

3. I have a picnic with my Dad on Sunday morning.

4. I watch  a film on TV every Friday evening.

5. I play football with my friends every Thursday afternoon.

6. I go to the zoo on Saturday. I can see monkeys and elephants there.

 

Question 4:

1. Hannah: Look at these photo, James! What’s mother doing?

    James:  She’s cooking.

2. Hannah: Who was Daisy in the school play?

    James: She was a bird.

3. Hannah:  What was the weather like?

    James: It was rainy.

4. Hannah: What is Billy doing?

    James: He’s riding a bike.

5. Hannah: What’s Jack doing at the wedding?

    James: He’s taking photos.

Question 5:

1. Robin: What’s the time, Bella?

   Bella:  It’s 4:30.

2. Robin: Oh, Let’s go to the coach station. Where is our cousin?

  Bella: Let’s phone him.

3. Robin: The bus  is coming and we can’t see you. What are you wearing,Tom?

  Tom:  I’m wearing a  red T-shirt and black  jeans.

4. Robin: He’s wearing a  red T-shirt and black  jeans, Bella. Can you see him anywhere?

  Bella: Oh! He’s over there with aunt.

5. Robin: That’s right.

  Bella: Hello and welcome!

 

 

PART 1. LISTENING.Answerkey grade 3

Question 1.  Listen and number. (1 point - 0,25pt/1 correct sentence)


 Question 4.  Listen and tick. (1 point - 0,25pt/1 correct sentence)  

Question 2. Listen and colour(1 point – 0,25pt/1 correct sentence)

1 –  scarf/ red ; 2 – boots/blue ; 3 -  The horse’s tail /yellow  ; 4 – stone/ gray

Question 3.  Listen and draw the line. There is an example. (1 point – 0,2pt/1 correct sentence)

1 -  A ; 2 – C ; 3 – A ; 4 –  A ; 5 – B

Question 5.  Listen and complete. (1 point -  0,25pt/1 correct sentence)

1. Robin: What’s the time, Bella?

   Bella:  It’s 4:30.

2. Robin: Oh, Let’s go to the coach station. Where is our cousin?

  Bella: Let’s phone him.

3. Robin: The bus  is coming and we can’t see you. What are you wearing,Tom?

  Tom:  I’m wearing a  red T-shirt and black  jeans.

4. Robin: He’s wearing a  red T-shirt and black  jeans, Bella. Can you see him anywhere?

  Bella: Oh! He’s over there with aunt.

5. Robin: That’s right.

  Bella: Hello and welcome!

PART II. READING AND WRITING.

Question 6. Look and read. Choose the correct word and put them in the line.

 (1 point - 0,25pt/1 correct sentence)

1. Library ;   2. TV ;   3. bank ;   4. grass ;   5. piano

Question  7.  Read and colour. Insert the missing letters in the gaps (1 point - 0,25pt/1 correct sentence)

1 –  Photo ; 2 – wearing  ; 3 – T shirt /red ; 4 – Fish/ blue ; 5. The girl’s hair/black

Question 8.  Read and write ONE or more WORDS in each gap to complete the sentences. (1 point - 0,25pt/1 correct sentence)

1 – Sunday ; 2 – school yard ; 3 – Little Red Riding Hood ;

4 – red coat with a hood ; 5 – wolf .

Question 9.  Choose a word  from  the box and write it next to numbers from 1-5. (1 point - 0,2pt/1 correct sentence)

  0 –animal       1- legs    2 - eyes   3- green grass      4- water     5- childen.

PART III  SPEAKING 

Question 10.  (1 point - 0,25pt/1 part)

1. Listen and repeat:

 

2. Point, ask and answer:

3. Listen and comment:

4. Interview:

 

                                                                   The End

Lời giải đề thi tiềng Anh nâng cao dành cho bé sẽ giúp bé kiểm tra chất lượng cuối năm tốt hơn. Qua đó, bố mẹ cũng yên tâm hơn về việc học của con em mình. Nếu có nhu cầu chia sẻ và tìm kiếm các mẫu đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì, đề thi học sinh giỏi hay đề thi IOE,  bố mẹ hãy tham khảo tại website học tiếng Anh trẻ em Alokiddy.com.vn nhé.