Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 cho trẻ em

Chuyên mục: Lời giải 12/07/2016
1771 views

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 cho trẻ em một trong những chương trình học tiếng Anh trẻ em cấp độ khó với những bài tập và lời giải hỗ trợ các em học tiếng Anh lớp 5 hiệu quả nhất

Theo đánh giá của nhiều phụ huynh và giáo viên, trong khi học sách và làm đề thi trực tuyến được cho là phương pháp học tiếng Anh cho trẻ em hiện đại thì những các học như đọc sách, đi học thêm hay đến các lớp luyện thi cử lại trở nên lỗi thời. Với mục đích dạy và học tiếng Anh trẻ em trực tuyến hiệu qủa, Alokiddy.com,vn đã trở thành " điểm đến" của không ít phụ huynh và giáo viên khi có nhu cầu tìm hiểu các bài ôn tập, đề thi tiếng Anh cho bé của mình.

 

 

Trong nội dung bài viết này, Alokiddy.com.vn giới thiệu đến bạn lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 cho trẻ em, nằm trong khuôn khổ Bộ sưu tập đề thi tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5. Bộ đề thi là nguồn tài liệu vô giá đối với các bé muốn chuẩn bị tinh thần thật tốt khi bước vào học kì cuối cùng của những năm học tiểu học.

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 cho trẻ em

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 khá đơn giản với các part: listening, reading and writting, speaking...là 4 kĩ năng khi học môn tiếng Anh. Trong đó, có lẽ phần listening là phần đòi hỏi sự tập trung cao độ hơn cả. Tuy nhiên, do có kèm theo lời giải Anh cho trẻ em phía bên dưới nên bố mẹ cũng không cần quá lo lắng nếu như không nghe chuẩn đáp án. Qua đề thi này, một phần nào đó, bố mẹ cũng có thể đánh giá được trình độ và năng lực của con em mình trong thời gian học tiểu học. Dưới đây là đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 dành cho các bé:

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Question 1.  Listen and number. (1 pt)    

Question 2. Listen and colour: (1pt)

Question 3.  Listen and match the day to its weather.  (1 pt)    

1. Monday______                2. Wednesday_____                        3. Friday______       4. Sunday_____

Question 4.  Listen and tickü. (1 pt)      

Question 5.  Listen and complete. (1pt)  

OUR SCHOOL PLAY by Katie Evans

This year, our school play was Little Riding Hood.

The (0) play was in the classroom on Thursday afternoon. Our families were there.

I (1)___________  the girl. Sidney was the wolf and Zoe was the grandma.

My costume was a big red (2)___________ with a hood. Sidney’s costume was a big wolf’s head. He was very scary.

The play was lots of fun. Our families (3)____________ happy and proud of us.

We love English. Anh we love acting (4)____________ stories. Thank you to our English teacher, Mrs Hope, for all her hard work. And thank you to our families for all their help.

PART  II: READING AND WRITING

Question 6. Choose the correct words and put them in the line.  (1pt).

1. I ______________ a snowman when it’s snowing.   make   play    wash   take

2. We ___________  kites in the park.                                         take    fly       go        read 

3. The weather is very windy. Don’t __________ on your hat.            go       wear    open   put

4. My brother __________ brown boots.                         go       put      wear    play

Question 7.  Insert the missing letter in the gaps (1pt).

Question 8.  Read and write one word in each gap . (1 pt)

Suzy is a fairground horse. She goes behind a red horse and in front of a blue horse. But she wants to be a real horse. One day she can move her head and her tail. She runs to the field. She eats the green grass and drinks the fresh water. But that night she is scared and cold. In the morning she goes back to the fairground.

1.      Suzy is a fairground ____________________.

2.      She wants to be a ______________ horse.

3.      She ____________ the fresh water.

4.      She goes back to the fairground in the ________________.

Question 9: Fill in each gap with a suitable word in the box. (1 pt)

1) She’s wearing a dress.

2) He’s _________ a lot of photos of the wedding.

3) She’s _______ the wedding cake.

4) I’m _______ a book.

5) Are you ______ a card for your mum?

 

eating

wearing

writing

taking

reading

 

PART  III: SPEAKING  (1pt)

Question 10. 

1. Listen and repeat

 

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment

4. Interview

 

 

                                                                  

The End

Answer keys

Question 1

Question 1 2 3 4
Answers B C A D

Question 2

Question 1 2 3 4
Answers pink green brown red

Question 3

Question 1 2 3 4
Answers D B C A

Question 4

Question 1 2 3 4
Answers B B A A

Question 5

Question 1 2 3 4
Answers was coat were english

Question 6

Question 1 2 3 4
Answers make fly put wear

Question 7

Question 1 2 3 4
Answers skrit shirt gloves boots

Question 8

Question 1 2 3 4
Answers horse real drinks morning

Question 9

Question 1 2 3 4
Answers taking eating reading writing

 

Với mẫu đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 cùng lời giải đề thi dành cho bé, hi vọng, các bé sẽ hoàn thành và đạt kết quả xuất sắc trong bài kiểm tra cuối kì. Ngoài ra, nếu bố mẹ hoặc thầy cô muốn biết thêm chi tiết các bài tập, đề thi khác, vui lòng liên hệ tại tiếng Anh trẻ em Alokiddy.com.vn nhé.