Lời giải bộ đề thi ôn luyện tiếng anh lớp 5 cho bé 10 tuổi

Chuyên mục: Lời giải 11/07/2016
2304 views

Lời giải bộ đề thi ôn luyện tiếng anh lớp 5 cho bé 10 tuổi được Alokiddy giới thiệu dưới đây sẽ giúp các em học tiếng Anh lớp 5 hiệu quả hơn và đạt được kết quả học tập cao hơn

Nhằm giúp các em ôn tập những kiến thức cơ bản và hệ thống từ vựng đã được học trong thời gian qua, Alokiddy.com.vn gửi đến các bé cũng như phụ huynh lời giải bộ đề thi ôn luyện tiếng Anh lớp 5 cho bé 10 tuổi trước khi bước vào các kì thi học kì, kì thi học sinh giỏi.

 

 

Đứng trước ngưỡng cửa của các kì thi, có khá nhiều phụ huynh quan tâm và lo lắng đến tâm lý cũng như kiến thức của trẻ khi muốn nâng cao kiến thức và chuẩn bị cho thi cử. Hầu hết, phụ huynh đều lo ngại việc bé nhà mình dù đã học lớp 5 vẫn chưa đủ khả năng tự lập, đặc biệt là khả năng học hỏi ngoại ngữ mới nên muốn quan tâm sát xao hơn nữa.

 

 Lời giải bộ đề thi ôn luyện tiếng anh lớp 5 cho bé 10 tuổi

 

Lời giải tiếng Anh trẻ em bộ đề thi ôn luyện tiếng Anh lớp 5 cho bé 10 tuổi vẫn là những kiến thức bé đã từng học khi học tiểu học và lớp 5, trong đó có thêm phần kĩ năng nâng cao của những sách giáo khoa lớp 5. Có rất nhiều từ vựng có thể nằm ngoài kiến thức ôn luyện tiếng Anh lớp 5 nên khi gặp những từ vựng hoặc cấu trúc khó, bố mẹ hoặc thầy cô có thể phải quan tâm nhiều hơn đến việc ôn luyện này. Dưới đây là lời giải bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 cho bé 10 tuổi ôn luyện để các bé ôn luyện thật tốt trước khi lên lớp 6:

A. LISTENING

ĐỀ THI  CUỐI NĂM- NĂM HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

I. Circle the odd one out. Chọn từ khác loại) (2.5ms)

1. Autumn

Winter

Summer

Season

2. Who

What

There

When

3. Danced

Song

Stayed

Listened

4. Football

Play

Volleyball

Badminton

5. Doing

Watching

Spring

Reading

 

II. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) (2.5 ms)

1. What do you usually do ………….. spring?

A. on

B. in

C. at

D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

A. are

B. were

C. was

D. is

3. ……….. did they do yesterday?

A. What

B. When

C. Where

D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

A. Is

B. Are

C. Do

D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

A. play

B. to play

C. playing

D. played

III. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) (2.5 ms)

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.                                                                                                                                                

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentenc. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

 

*************************************

 

ĐÁP ÁN

1. Circle the odd one out. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

 Key:

1. Season

2. There

3. Song

4. Play

5. Spring

2. Select and circle A, B, C or D. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key: 

1. B                2. B                       3. A            4. B             5. B

3. Read the passage and answer the questions. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. False            2. False               5. False       3. True        4. True

4. Reorder the words to make sentences. (mỗi câu đúng 0,5d)

Key:

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go sraight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Đề thi số 2:

ĐỀ THI  CUỐI NĂM- NĂM HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

 

I/ Tick ( v) the sentences you hear. (2.5 pts)

1) What the weather like in summer?               4) We’re going to play badminton.

    What the weather the like in winter?                We often play badminton.

2) You should see a doctor.                            5) What did you do last weekend?

     You shouldn’t see a doctor.                           What did you do last week?

3) It’s on your right.

    It’s on your left.

II/ Cọn từ co cách phát âm phần gạch chân khác với những từ còn lại. (2,5pts)

1) Some Come Home Love

2) What Want Bank Watch

3) Thin They Touthache Thousand

4) Water Brother Sister Engineer

5) Time First Third Birthday

III/ Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu. (2,5 pts)

1) ...........did you live last year ?

A - how                B - where                  C - what

2) .............you go to shool yesterday ?

A - did                 B - are                       C - do

3) What's the matter with you ?

I have a.................

A - cold              B - book                     C - hat

4) What's the ................like today ?

A - season         B - weather                 C - spring

5) .........it is hot, I go swimming.

A - what             B - where                    C – when

IV/ Read and answer the questions: (2,5pts)

Tony was born in 1998 in London, Last summer he went to Vietnam. First, he visited Ho Chi Minh City. He visited Dam Sen Park. After that, he flew to Hue to see his sister, Linda. Then, he traveled to Hanoi. Finally, he visited Ha Long Bay and took a lot of photos. He bought some souvenirs for his friends.

Questions:

1) When was Tony born?

………………………………………………………………………….

2) Where did he go last summer?

………………………………………………………………………….

3) What did he do in Ho Chi Minh City?

………………………………………………………………………….

4) Who did he visit in Hue?

………………………………………………………………………….

5) What did he do in Ha Long Bay?

………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

I/ Tick ( v) the sentences you hear. (2.5 pts)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1) What the weather like in summer?

2) You should see a doctor.

3) It’s on your left.

4) We often play badminton.

5) What did you do last weekend.

II/ Chọn từ co cách phát âm phần gạch chân khác với những từ còn lại. (2,5pts)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1) Love

2) Bank

3) They

4) Engineer

5) Time

III/ Chọn từ thích hợp hoàn thành câu (2,5 pts)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1) Where

2) did

3) cold

4) weather

5) When

IV/ Read and answer the questions: (2,5pts)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1) He was born in 1998

2) Last summer he went to Vietnam

3) He visited Dam Sen Park.

4) He saw his sister.

5) He took a lot of photos and bought some souvenirs for his friends.

Lời giải bộ đề thi ôn luyện tiếng Anh lớp 5 cho bé 10 tuổi này, bố mẹ sẽ có những câu hỏi cơ bản giúp bé có thể phát triển và ôn tập tốt hơn. Ngoài ra, nếu bố mẹ có nhu cầu quan tâm đến các mẫu đề thi tiếng Anh dành cho bé tiểu học khác thì website Alokiddy.com.vn luôn luôn là nơi chia sẻ, tư vấn hữu ích dành cho phụ huynh cũng như phụ huynh, hãy truy cập và tham khảo quý vị nhé. Các bé còn có thể được tham gia những lớp học tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em khi tham gia học cùng Alokiddy. Chúc các em học tiếng Anh hiệu quả nhé!