Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 1 cho bé

Chuyên mục: Lời giải 08/07/2016
1492 views

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 kèm lời giải năm nay không khó, vẫn là những kiến thức từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và từ đó giúp nâng cao nền tảng tiếng Anh  trẻ em tiểu học cơ bản

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 kèm lời giải năm nay không khó, vẫn là những kiến thức từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và từ đó giúp nâng cao nền tảng tiếng Anh  trẻ em tiểu học cơ bản, để bé có thể tự tin hơn vào các kì thi cũng như bài kiểm tra.

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 1 cho bé

 đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 nên Alokiddy.com.vn chủ yếu hướng đến những kiến thức tiếng Anh cơ bản, xoay quanh nội dung các câu hỏi về sắp xếp câu, điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống, các câu hỏi liên quan đến từ vựng cơ bản về loài vật, đồ vật, gia đình...và một số cấu trúc ngữ pháp của các câu trả lời tối giản. Hình ảnh đi kèm được minh họa rõ ràng nên sẽ không gây nên tâm lý chán nản cho bé.

 

 

Tuy vậy, đây là mẫu đề thi tiếng Anh cuối học kì 1 lớp 4 nên học sinh bắt buộc phải ôn lại những kĩ năng đã học trong cả quá trình học tiếng Anh lớp 4. Muốn làm tốt yêu cầu của đề thi này, bé phảo có vốn từ vựng nhất định đã được học từ các năm trước. Do đó, nếu như không nhớ cấu trúc từ và từ vựng từ những năm trước bé phải vốn từ vựng và tư duy nhất định. Để bé nhớ lâu hơn, bố mẹ nên sưu tầm những mẫu đề thi tương tự từ dễ đến khó để bé thử thách năng lực. Dưới đây là đề thi tiếng Anh lớp 4 dành cho bé:

PART 1: LISTENING (20 Minutes)

I. Listen and match (Em hãy nghe rồi nối với bức tranh tương ứng) (1pt)

II. Listen and number. (Em hãy nghe rồi đánh số thứ tự 1,2,3,4 vào bức tranh theo thứ tự nội dung nghe được) (1pt)

 

III. Listen and complete. ( Em hãy nghe và điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống) (2pts)

1. p_ n_c

2. sa_ s_ge

3. br_ _ d

4.c_me_a

 

IV. Listen and tick (Nghe và đánh dấu P vào tranh mà em nghe được) (1pt)      

                                                                                      

 

PART II- READING AND WRITING ( ĐỌC VÀ VIẾT) (25 minutes)

V.  Read and tick (ü) Y (yes) or N (no) (1pt) ( Em hãy đọc rồi đánh dấu tick (ü) vào cột Y(yes) hoặc N(no).

 

Yes

No

1. Nam is ten years old.

 

 

2. There are twenty-three pupils in his class

 

 

3. His favourtite subject is Math.

 

 

4. His favourite sport is badminton.

 

 

VI. Look and read. Put a tick (ü) or a cross (û) in the box (Em hãy nhìn tranh, đọc và đánh dấu ü hoặc û vào ô vuông) (1pt)           

 

VII. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng) (1pt)

VIII. Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau) (2pts)

Đáp án đề thi tiếng Anh

WRITTEN TEST CORRECTION 3

PART 1: LISTENING (20 Minutes)

I. Listen and match (1pt)     Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

Ex:1.A                        2.E                  3.D                  4.B                  5.C

II. Listen and number (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

      1.D                        2.B                  3.C                  4.A

III. Listen and complete (2ptsMỗi câu đúng 0,5 điểm (0, 5x4)

1. picnic

2. sausage

3. bread

4.camera

IV. Listen and tick (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1.A                  2.B                  3.A                  4.B

PART II- READING AND WRITING  (25 minutes)

V.  Read and tick Y (yes) or N (no) (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1.Y                  2.N                  3.N                  4.Y

VI. VI. Look and read. Put a tick (ok) or a cross (no) in the box Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1. ok                2. no                 3. ok               4. no

VII. Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1. monkey                  2. jeans           3. camera       4. T-shirt

VIII. Complete the sentences (2pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1. What animal is that?                       It’s a monkey.

2. What's his job ?                                   He's a worker.

3. What’s he wearing ?                            He’s wearing a T-shirt.

4. What's your favourite food ?               It's a hamburger.

TRANSCRIPT

PART 1: LISTENING

I. Listen and match (1pt)    

1. A: What animal is that ?

    B: It's a monkey.

2. A: Would you like some chicken ?

    B: Yes, please. It's my favourite food.

3. A: Why do you want to go to the toys shop ?

    B: Because I want some toys.

4. A: What’s your favourite food ?

    B: It’s hamburger.

    A: Hamburger ?

    B: Yes, hamburger.

5. A: I want some new books. Let’s go to the bookshop.

    B: Great idea. I want some books too.

II. Listen and number (1pt)

           1.  A: Who's that in the picture ?

                 B: It's my grandfather.

    A: What's his job?

    B: He's a farmer.

         2.  A: Who's that ?

                B: It's my brother.

    A: What's he wearing ?

    B: He's wearing a T-shirt.

         3.   A: Who's that in the picture ?

                 B: It's my mother.

               A: What’s her job ?

               B: She is a teacher.

          4.  A: Who's that?

                 B: It's my sister.

    A: What's she wearing ?

    B: She's wearing jeans.

III. Listen and complete (1pt)

1. picnic

2. sausage

3. bread

4.camera

IV. Listen and tick (1pt)

1. A: What is Tet, Mai ?

    B: It's a big festival in our country.

2. A: What’s she going to do ?

                B: She’s going to buy a camera.

3. A: Why do you want to go to the bookshop ?

                B: Because I want some books.

                A: OK. Let’s go to the bookshop.

4. A: What is your favourite food and drink ?

                B: Beef and Orange juice.

    A: Beef and Orange juice ?

                B: Yes, they are.

Trên đây là đề thi tiếng Anh cuối học kì 1 lớp 4 dành cho bé muốn ôn luyện trước ngày thi. Đề thi có kèm theo lời giải nên bố mẹ sẽ thật tiện lợi khi đối chiếu đáp án của bé và đáp án của đề thi. Ngoài ra, bố mẹ có thể tham khảo thêm những mẫu đề thi tiếng Anh, lời giải tiếng Anh khác tại Alokiddy.com.vn nhé.