Cách tính điểm thi IELTS như thế nào?

Chuyên mục: mục mới - Bí quyết học tập 28/07/2017
431 views

IELTS là một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có hiệu lực toàn cầu. Và Ielts cũng là một trong những kỳ thi khó khăn nhất đối với những người học tiếng Anh. 

Thang điểm của Ielts có lẽ có nhiều người chưa thật sự biết. Cách tính điểm thi Ielts như thế nào sẽ được Alokiddy gửi tới các bạn ngay sau đây.

Cách tính điểm thi ILETS như thế nào?

Về cách tính điểm của Ielts hoàn toàn dễ hiểu, Hội đồng Anh họ tính theo điểm trung bình. Có nghĩa là:

Thang điểm Ielts sẽ là từ 1 – 9, dựa vào từng phần thi, điểm thi sẽ được tính theo trung bình cộng của cả 4 kỹ năng. Điểm của cả 4 kỹ năng này sẽ được làm tròn theo quy ước: Nếu điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng có số lẻ là .25, thì sẽ được làm tròn lên thành .5, còn nếu là .75 sẽ được làm tròn thành 1.0.

Ví dụ:

- Một thí sinh có số điểm như sau: 6.5 (Nghe), 6.5 (Đọc), 5.0 (Viết) và 7.0 (Nói). Điểm tổng của thí sinh này là IELTS 6.5 (25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5)

- Tương tự cách tính, một thí sinh có số điểm như sau: 5.0 (Nghe); 4.5 (Đọc), 5.0 (Viết) và 5.0 (Nói). Như vậy điểm tổng sẽ là IELTS 5.0 (19.5 ÷ 4 = 4.875 = 5.0)

- Trong trường hợp thí sinh có số điểm là 7.5 (Nghe), 7.0 (Đọc), 7.0 (Viết) và 7.0 (Nói). Như vậy điểm tổng của thí sinh này là IELTS 7.0 (28.5 ÷ 4 = 7.125 = 7.0)

Đó là cách tính điểm chung cho thí sinh, còn đối với mỗi phần bài thi lại có những khung điểm riêng. Cụ thể như sau:

Listening

Academic Reading

General Tranning Reading

Band score

Raw score out of 40

Band score

Raw score out of 40

Band score

Raw score out of 40

5

16

5

15

4

15

6

23

6

23

5

23

7

30

7

30

6

30

8

35

8

35

7

34

 

Cách tính điểm cả hai dạng bài thi Ielts học thuật và ielts không học thuật không khác biệt là mấy nhưng trong các bài thi Ielts học thuật thường có từ vựng và cấu trúc câu khó hơn Ielts không học thuật nên điểm dành cho mỗi hạng mục có những điểm khác nhau như trên.

Trong phần thi nói và viết thì không có nhiều sự khác biệt của Ielts học thuật và Ielts không học thuật. Điểm của hai phần này sẽ được tính như sau:

- Bài thi Viết: Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi – Task Achievement (đối với đề tài 1) hay khả năng trả lời bài thi – Task Response (đối với đề tài 2), tính gắn kết - kết nối giữa các câu, đoạn văn – Coherence and Cohesion, Vốn từ – Lexical Resource và Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.

- Bài thi Nói: Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói – Fluency and Coherence, Vốn từ - Lexical Resource, Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy và Cách phát âm – Pronunciation. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.

Đó là cách tính điểm cũng như tháng điểm của Ielts. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn có được những thông tin cần thiết nhất về kỳ thi năng lực tiếng Anh này. 

Từ khóa |