10 mẫu câu hữu ích nhất cho IELTS SPEAKING

Chuyên mục: mục mới - Bí quyết học tập 06/06/2017
909 views

IELTS Speaking cũng như Ielts writing là một trong những kỹ năng khó nhất trong tiếng Anh. Khi bước vào các bài thi Ielts Speaking các bạn chắc chắn nên tham khảo những mẫu câu tiếng Anh thông dụng nhất thường được sử dụng cho phần thi này. 

Những mẫu câu này sẽ giúp các bạn có thể có được những điểm số cao trong phần thi speaking của mình. 10 mẫu câu hữu ích nhất cho Ielts speaking sau đây sẽ giúp các bạn có được những mẫu câu, cấu trúc câu ghi điểm trong phần thi speaking của mình.

10 mẫu câu hữu ích nhất cho IELTS SPEAKING

Với 10 mẫu câu cùng ví dụ này hi vọng sẽ giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn!

1. Asking for help – Yêu cầu giúp đỡ

- Could you say that in other words?

- I’m not sure what you mean exactly.

- Do you mean ( )?

2. Stalling for time – Trì hoãn thời gian

- That’s a(n) interesting/tough/difficult question.

- I don’t know much about this issue but …

- I’ve never really thought about it before but …

3. Giving an opinion – Đưa ra quan điểm

- Well, I think/suppose/would say …

- … for two/several reasons.

- I think most people would agree that …

4. Self-correcting – Tự điều chỉnh

- Or rather …

- I mean …

- Or, should I say …

5. Rephrasing – Giải thích/ Nói lại

- What I mean is …

- What I want to say is …

- What I’m trying to say is …

6. Commenting on your own ideas/ Bình luận ý kiến của chính bạn

- I know this may sound obvious but …

- This may sound strange but …

- I’m sorry to have to say this but …

7. Giving an example: Đưa ví dụ

- Take ( ), for example.

- Look at ( ), for instance.

- A good example of this is ( ).

8. Introducing other ideas: Đưa ra các quan điểm khác

- On the other hand,…

- Or, to look at it another way,…

- Then again,…

9. Getting to the point: Đi thẳng vào vấn đề

- Anyway, to get to the point,…

- Anyway, the main point I want to make is that…

- So, in answer to your question,…

10. Concluding: Kết luận

- So, that’s why I think …

- Anyway, that’s why…

- So, to return to my original point,…

Chúc các bạn ôn luyện tiếng Anh hiệu quả và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi năng lực tiếng Anh của mình!

Từ khóa |