Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề Kitchen phần 2

Chuyên mục: Hình Ảnh 28/10/2016
3037 views

Trong phần 1 của hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề kitchen Alokiddy đã gửi tới các em những từ vựng tiếng Anh trong nhà bếp. Trong phần 2 này, những hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề kitchen sẽ tiếp tục được Alokiddy gửi đến các em.

 

Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề Kitchen – nhà bếp phần 2 này sẽ cung cấp cho các em những từ vựng tiếng Anh về nhà bếp. Những từ vựng tiếng Anh về nhà bếp này đơn giản và phù hợp với khả năng tiếng Anh của các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng  Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5.

 

Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề kitchen phần 2

 

Những hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề chắc chắn sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.

 

 

-pot /pɒt/: nồi

-skillet /ˈskɪl.ɪt/: chảo rán

-tray /treɪ/: khay

-teakettle /'tiː.ket.ļ/: ấm đun nước pha trà

-knife /naɪf/: dao

-cutting board /ˈkʌt.ɪŋ bɔːd/: thớt

-whisk /wɪsk/: cái đánh trứng (hoặc kem)

-rolling pin /ˈrəʊ.lɪŋ pɪn/: cán lăn bột

Hình ảnh tiếng Anh cho bé

Những hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề kitchen

-dough /dəʊ/: bột nhão

-muffin pan /ˈmʌf.ɪn pæn/: khuôn nướng bánh

-spatula /ˈspætʃələ/: bàn xẻng

-grater /ˈgreɪ.təʳ/: cái nạo

-colander /ˈkɒl.ən.dər/: cái chao

-strainer /ˈstreɪ.nəʳ/: phễu lọc

-measuring cup /'meʒərɪŋ kʌp/: cốc đo (lượng nước)

-measuring spoon /'meʒərɪŋ spuːn/: thìa (dùng để lấy lượng phù hợp)

-apron /ˈeɪ.prən/: tạp dề

-stain /steɪn/: vết bẩn

Học tiếng Anh qua hình ảnh cho trẻ em

Hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề

 

Học tiếng Anh cho trẻ em qua hình ảnh theo chủ đề là một trong những phương pháp học tiếng Anh thú vị cho các em. Những hình ảnh tiếng Anh sẽ giúp các em ghi nhớ từ vựng tốt hơn và dễ học hơn.

Những chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em được Alokiddy cập nhật liên tục trong các bài học tiếng Anh cho các em, giúp các em học tiếng Anh theo một hệ thống và phù hợp với trình độ tiếng Anh thiếu nhi của các em.