Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea

Chuyên mục: Hình Ảnh 22/10/2016
2475 views

Hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề - một trong những nội dung học tiếng Anh thú vị cho tiếng Anh trẻ em cũng như tiếng Anh người lớn. Những nội dung hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em được Alokiddy liên tục cập nhật sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea dưới đây tổng hợp những từ vựng tiếng Anh thú vị cho các em về chủ đề này. Những từ vựng tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề sẽ giúp các em hệ thống được những từ vựng và học tiếng Anh tốt hơn. Chủ đề hình ảnh tiếng Anh về biển này sẽ phù hợp với các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5. Những chủ đề từ vựng tiếng Anh dành cho các em được Alokiddy liên tục cập nhật.

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển – Sea

 

Để học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em các bạn hãy lưu ý, những chủ đề học từ vựng cần đảm bảo phù hợp với nhận thức và kiến thức cơ bản của trẻ.

-bay /beɪ/: vịnh

-beach /biːtʃ/: biển

-sand /sænd/: cát

-iceberg /ˈaɪs.bɜːg/: núi băng trôi

-buoy /bɔɪ/: phao

-diver /ˈdaɪvə(r)/: thợ lặn

-mask /mɑːsk/: mặt nạ

-regulator /ˈreɡjuleɪtə(r)/: máy, thiết bị cung cấp oxi

-lifeguard /'laɪfgɑːd/: người cứu đắm

 

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh

Hình ảnh học tiếng Anh sinh động

 

-island /ˈaɪ.lənd/: hòn đảo

-lighthouse /ˈlaɪt.haʊs/: hải đăng

-life preserver /laɪf prɪˈzɜːvə(r)/: phao cứu sinh

-snorkel /ˈsnɔː.kəl/: ống thông hơi

-snorkeler /ˈsnɔː.kələʳ/: người lặn (dùng ống lặn)

-splash /splæʃ/: nước bắn, té

-tidal wave /ˈtaɪ.dəl weɪv/: sóng thần

-life vest /laɪf vest/: áo phao an toàn

-wave /weɪv/: sóng

-wet suit /wet suːt/: đồ lặn

-oil rig /ɔɪl rɪg/: giàn khoan dầu

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề biển

Chủ đề biển với hình ảnh sinh động cho trẻ em

Học tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề hình ảnh

 

Những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề là những tài liệu học tiếng Anh thú vị dành cho các em. Những nội dung học tiếng Anh cho trẻ em theo từng độ tuổi, từng trình độ được Alokiddy xây dựng thành một hệ thống giúp các em tiếp cận với những phương pháp học tiếng Anh thú vị hơn và phù hợp hơn. Hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn nhé!