Thành viên xuất sắc
tháng 5

Tên Điểm
  • 1 Nguyễn vũ quỳnh anh 784
  • 2 LêThịThuTrang 672
  • 3 tôn thị quý 494
  • 4 phan thái anh thư 479
  • 5 thai hoang linh 436
  • 6 nguyen cong thanh 379
  • 7 Trần Thị Thùy Dung 373
  • 8 pham khanh linh 366
  • 9 Thúy Hiền 366
  • 10 Nguyễn Thị Phương Lan 359

Movers 1

Tiếng Anh lớp 3

Khóa học tiếng Anh lớp 3 Movers 1 theo khung tham chiếu của Young Learners Cambridge tương đương với chương trình tiếng Anh dạy cho học sinh Lớp 3 (8 tuổi) tự học hiệu quả. Tham khảo bài học mẫu MIỄN PHÍ Unit 1: My favorite book

đăng ký thành viên hoặc đăng nhập để được học miễn phí nhiều hơn
Để đăng ký tham gia khóa học vui lòng click vào đâyđể xem hướng dẫn
x