• 1 Hoàng Đình Ánh 19178
 • 2 Phạm Hồng 18894
 • 3 phạm như phú 14041
 • 4 TẠ PHẠM UYÊN NHI - TẠ PHẠM ĐÌNH LUẬT 12122
 • 5 Thảo Ngọc 10443
 • 6 Nguyễn Minh Phuong 9502
 • 7 Hoàng Thi Thêm 9273
 • 8 Trần Bình Minh Lop 3A1 9228
 • 9 Hoa đáng iu 8505
 • 10 phạm văn khá 8441
 • 11 Trần thị phượng 8412
 • 12 Trịnh Thị Mến 7808
 • 13 Hồ Phúc Thảo Ân 7477
 • 14 Phan Hoàng Quyên 7470
 • 15 Nguyễn Nguyệt 7434
 • 16 Trần Thị phương Uyển 7208
 • 17 Lê Văn Nhiệm 6900
 • 18 Nguyễn Thị Hương 6889
 • 19 PHAM VIET CHI 6865
 • 20 Bùi Kim Ngâm 6830