Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 dành cho bé học kỳ I

Chuyên mục: Lời giải 29/08/2016
1866 views

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 dành cho bé học kỳ I sẽ giúp bé ôn tập kiến thức tốt hơn để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1năm lớp 4. Đề thi và lời giải đều là những kiến thức nằm trong chương trình học của các bé, phù hợp với trình độ của các bé.

 

Việc ôn tập và rèn luyện kiến thức với các dạng đề thi giúp các bé ôn tập kiến thức hiệu quả hơn. Lời giải sau mỗi đề thi giúp các bé nhận biết được các lỗi mà mình đã làm sai, việc này giúp các bé khắc phục lỗi của bản thân cũng như ghi nhớ được kiến thức tốt hơn. Học tiếng Anh trẻ em rất quan trọng điều này bởi nó là nền tảng để giúp các bé có thể nhận thấy được trình độ học tiếng Anh của mình tới đâu.

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 dành cho bé học kỳ I

Để giúp bé có được kết quả tốt trong kì thi cuối kì, các bậc phụ huynh hãy giúp bé làm đề thi nhiều hơn, việc luyện tập nhiều không chỉ giúp các bé tránh được các lỗi sai mà còn giúp các bé phát triển kĩ năng làm bài thi cũng như tạo tâm lý vững vàng hơn cho các bé trước các kì thi quan trọng. Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 1 có sự kết hợp giữa các kiến thức lớp 3 và lớp 4. Đây là sự tổng hợp căn bản nhằm giúp bé vừa có thể ôn lại kiến thức cũ, đồng thời nâng cao kiến thức mới.  Đề thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 4 lần này chỉ có thời gian là 40 phút bao gồm cả các phần Nghe-nói-đọc-viết. Do đó, đòi hỏi các bé phải có sự chuẩn bị thật đầy đủ và kĩ lưỡng trước khi làm bài.  Dưới đây là đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 1 dành cho các bé:

PART I – LISTENING (20’)

Question 1: Listen and tick

Question 2: Listen and match

 

Question 4: Listen and write

1. A: How often have you got Science?

    B: ______________ a week.

 

2. A: How many books are there on the desk?

    B: _____________ books.

3. A: What is your hobby?

    B: Playing ____________

 

4. A: When’s your birthday?

    B: It’s in ____________

 

Question 5: Listen and colour

             

PART II – READING and WRITING (15’)

Question 6: Look and read. Put a tick (v) or cross (x) in the box.

 Question 7: Read and write  the names suitable in each gap under the pictures.

It is break time now. In the schoolyard, Phong is standing near a bench. Lucy is skating. Another girl, Mary is drawing a picture. Quan and May are dancing. Nga and Trang are singing an English song. All of them are happy.

Question 8: Look, read and write the words.

0. My parents gave me a birthday cake on my last birthday

1. I like playing ............................................ game.

2. They can play .............................................

3. She is reading an ............................................ book.

4. Mai can ............................................ very well.

Question 9: Complete the paragraph bellow.

six              Where                 Music              sixth               week               What

 

 

Today is Monday. It is the (1) …………............ of  December. I have got (2) ………………… lessons: Maths, Vietnamese, English, Geography, PE and (3) ………………………    . Music is my favourite subject lesson. I like singing and dancing. I want to be a singer. (4)……………….. about you? What is your favourite lesson? Do you like Art?

PART III – SPEAKING   (5’)

Match. Then ask and answer. (1pt)

      

a.                                      b.                                   c.                                          d.

0.      A: What are they?

      B: They’re ______________________

 

3.  A: What are they doing?

     B: They’re ______________________

 

1.      A: What’s the date today?

     B: It’s  the _____________________

 

1.      A: Where are they from?

    B: They’re from _________________

 

ANSWER KEYS

PART I- LISTENING

Question 1: Listen and tick.

There is one example. Example.

What can you do, Lee?

I can sing

Now listen and tick.

One

What class are you in?

I’m in class 4B

Two

What’s the date today?

It’s the eight of March

Three

Can you play football?

Yes, I can

Four

When’s your birthday?

It’s in October.

 

 Question 2: Listen and match.

There is one example. Example.

This is my friend Tom. He can ride a bike.

 

Now listen and match the pictures.

One. This is Nam. He can swim.

Two: This is Phong. He can play the piano.

Three: This is Linda. She can sing.

Four: And this is Mai. She can dance.

Question 3: Listen and number.

In my house, there are two tables, two chairs. In my bedroom, there is a map on the wall. In the kitchen, there is a cupboard.

Question 4: Listen and write

One.

A: How often have you got Science?

    B: Twice  a week.

 

Two

. A: How many books are there on the desk?

    B: Eight  books.

Three.

 A: What is your hobby?

    B: Playing badminton.

 

Four.

A: When’s your birthday?

    B: It’s in August.

 

Question 5: Listen and colour

Man: What can you see in the picture?

Girl: A schoolbag and a pencil.

Man: Very good. Can you paint the pencil?

Girl: Paint the pencil? Yes, I can. What colour do you want?

Man: How about blue?

Girl: Blue? Yes. Ok

Man: Can you paint the schoolbag red?

Girl: Red? Ok. I’m painting it now.

Man: Well done.

Question 6: Look and read. Put a tick (v) or cross (x) in the box.

 


1. My parents gave me a birthday cake on my last birthday   

2. I like playing computer game.

3. They can play badminton.

4. She is reading an English book.

5. Mai can skip very well.

Question 9: Complete the paragraph bellow.

six              Where                 Music              sixth               week               What

 

Today is Monday. It is the (1) sixth of December. I have got (2) six lessons: Maths, Vietnamese, English, Geography, PE and (3) Music.  Music is my favourite subject lesson. I like singing and dancing. I want to be a singer. (4) What about you? What is your favourite lesson? Do you like Art?

 

PART III – SPEAKING   (5’)

Match. Then ask and answer. (1pt)

1-b                   2-c                        3-d                             4-a

1.      A: What are they?

      B: They’re  schoolbags

 

3.  A: What are they doing?

     B: They’re  playing football.

 

 

2.      A: What’s the date today?

     B: It’s the second of October.

 

4.A: Where are they from?

    B: They’re from England.

 

 

 

     

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 4 kì này dành cho bé thật rõ ràng phải không bố mẹ. Tại Alokiddy có đến hàng trăm dạng đề thi tiếng Anh trẻ em tiểu học khác nhau, những mẫu đề thi này đều được công nhận đạt chuẩn Anh ngữ quốc tế, bố mẹ hãy cùng truy cập thể tham khảo cụ thể hơn nhé.