Tiếng Anh lớp 3 unit 5 cho trẻ

Chuyên mục: Bài tập 08/09/2016
2112 views

Học tiếng Anh lớp 3 cho trẻ qua những bài tập tiếng Anh là một trong những cách học tiếng Anh mang đến hiệu quả cho các em. 

 

Tiếng Anh lớp 3 với những phần ngữ pháp không còn đơn giản như lớp 1, lớp 2. Vì vậy, các bạn cần có những cách dạy trẻ hiệu quả. Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 5 trong chương trình học tiếng Anh lớp 3 cho trẻ em dưới đây sẽ giúp các em học tiếng Anh lớp 3 hiệu quả hơn và củng cố kiến thức tiếng Anh tốt hơn.

 

Tiếng Anh lớp 3 unit 5 cho trẻ

 

Những bài tập tiếng Anh lớp 3 dưới đây các em hãy tập trung làm và ôn tập ngữ pháp kết hợp để có kết quả tốt nhất.

I.Chọn từ khác với những từ còn lại

1.

A. name

B. class

C. library

D. school

2.

A. big

B. it’s

C. small

D. new

3.

A. that

B. pen

C. book

D. ruler

4.

A. my

B. your

C. her

D. classroom

5.

A. she

B. friend

C. I

D. he

II.Sắp xếp thành một bài hội thoại

1. It’s Thang Long School.

2. This is my school.

3. Oh, it’s big.

4. What’s its name?

5. Nice to meet you too.

6. Miss Chi, this is Li Li. She’s my friend.

7. Good morning, Miss Chi.

8. Nice to meet you. LiLi.

9. Good morning, Nam.

III.Nhìn tranh và tích đúng sai

IV.Trả lời câu hỏi

V.Sắp xếp thành từ có nghĩa

1. esaerr

2. olohsc

3. ttah

4. htaw

5. mnae

6. ruoy

7. lbriayr

VI.Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. It’s/ school/ Dong Da/ Primary/ .

2. is/ your/ What/ name/ ?

3. school/ is/ My/ big/ .

4. go/ I/ every/ to/ school/ morning/ .

VII. Hãy viết bằng tiếng Anh.

1. Anh ấy là ai?

2. Anh ấy là Nam.

3. Anh ấy là bạn của tôi.

VIII.Hát bài hát bằng tiếng Anh

Let's count from one to ten

One, two, three, four, five, jum.

Six, seven, eight, nine, ten, jump.

One, two, three, four, five, jump.

Six, seven, eight, nine, ten, jump.

One, two, three, four, five, jump.

Six, seven, eight, nine, ten, jump.

One, two, three, four, five, jump.

Six, seven, eight, nine, ten, jump.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 5 trên đây hi vọng đã giúp các em ôn tập tiếng Anh hiệu quả. Chương trình học tiếng Anh lớp 3 sẽ trở lên đơn giản hơn nếu các bạn biết cách dạy trẻ học và có nguồn tài liệu học tiếng Anh tốt cho trẻ. Những bài tập tiếng Anh mới liên tục được cập nhật tại Alokiddy.com.vn sẽ giúp các em học tiếng Anh tốt hơn.