Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án cho trẻ em

Chuyên mục: Bài tập 07/09/2016
37934 views

Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án cung cấp cho các em những dạng bài tập tiếng Anh mới nhất cho học sinh lớp 4. Tiếng Anh lớp 4 so với khung tiếng Anh trẻ em thiếu nhi cũng đã ở mức tương đối khó. 

 

Vì vậy, những dạng bài tập tiếng Anh cho trẻ em lớp 4 đã bắt đầu nâng cao dần để giúp các em cải thiện tiếng Anh của mình. Khi làm bài tập tiếng Anh các em cần đặc biệt chú ý đến ngữ pháp tiếng Anh và những từ vựng tiếng Anh, từ mới cần học.

 

Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án cho trẻ em

 

Trong bài tập học tiếng Anh lớp 4 dưới đây, Alokiddy sẽ gửi tới các bạn và các em bài tập tiếng Anh lớp 4 ở mức đơn giản và những phần bài thi tiếng Anh của một số trường học giúp các em ôn luyện một cách hiệu quả nhất.

 

 

Bài 1: Chọn đáp án thích hợp

1.Where are you today?

A. I’m at home.                       B. I’m from Vietnam.            C. I’m ten years old.

2. How many students are there in Mai’s class?

A. There are 30 students       B. There is a teacher           C. There are 30 students in his class

3. Can your mother speak English?

A. Yes , I can.                        B. No , she can’t.                  C. No , he can’t

4. Would you like ……………….. orange juice ?

A. some                                 B. an                                     C. a

5. When is your birthday?

A. It’s in September.              B. It’s in September 2nd.     C. Your birthday’s in September.

Đáp Án:  1. A   2. A   3. B    4. A   5. C 

Bài 2: Nối cột A với cột B theo đáp án đúng

 

A

B

A -> B

1. What sports do you like?

A. I am ten

1 -> B

2. Can you draw a picture?

B. I like football

2 ->E

3. How old are you?

C. I have it on Tuesday

3 -> A

4. When do you have Vietnamese?

D. I have ten

4 -> C

5. How many pens do you have?

E. No, I can't

5 -> D

 

 

Bài 3: Điền từ vào chỗ trống

1. What do you do .......... Science lessons?

2. There ............. three maps on the wall.

3. She ............ like Maths because it's difficult.

4. He come ............... Australia.

5. I can ........... a bike.

Đáp án: 

1. in              2. are             3. dosen't             4.  from             5. ride

Bài 4: Đặt câu hỏi cho câu trả lời đúng

1. Yes, I'd like some milk.                     _______________________________

2. He has Maths and Art on Monday.     _______________________________

3. Because I like to sing songs.             _______________________________

4. There are four books on my desk.      _______________________________

5. My pen friend is from America.          _______________________________

Đáp Án: 

1. Would you like some milk?

2 What subject dose he have on Monday? 

 3. Why do like those songs?

4. How many book on your desk? 

5. Where is your pen friend from? 

 

Bài 5: Viết lại câu

1. doll / for / This/ you/ is.

____________________________________________

2. is / My / classroom / big.

____________________________________________

3. subjects / What / like / he/ does?

____________________________________________

4. you / do / like / Why/ English?

____________________________________________

5. was / I / in/ April / born.

Đáp Án:

1. This is doll for you

2. My classroom is big

3 . What subject dose he like 

4. Why do you like English

5. I was born in April 

 

Các bạn có thể Download một số đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cho trẻ dưới đây nhé

-Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 1

-Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 2

-Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 3

Trong bộ tài liệu tiếng Anh cho trẻ em nói chung và tài liệu tiếng Anh lớp 4 nói riêng được Alokiddy cập nhật thường xuyên giúp các em có thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh hiệu quả. Học tiếng Anh lớp 4 tại Alokiddy, các em sẽ được trải nghiệm những bài học mới theo từng chủ đề và được cải thiện những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách nhanh nhất. Hãy cho các em học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn nhé!