Bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 (có đáp án)

Chuyên mục: Bài tập 26/03/2019
52505 views

Thì Hiện tại đơn tưởng chừng đơn giản, tuy nhiên các em đừng bao giờ chủ quan nhé, vì chúng rất dễ bị nhầm lẫn khi đứng cạnh các thì khác. Ngày hôm nay, Alokiddy sẽ chia sẻ một số cách làm bài và các dạng bài tập tiếng anh lớp 5 về Thì Hiện Tại Đơn có đầy đủ đáp án trong bài viết dưới đây!

 

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 khó hay dễ

Thông thường, lớp 5 được coi là năm cuối cấp tiểu học nên các bài tập tiếng Anh thường có mức độ khó và đa dạng hơn. Vì vậy, đầu tiên các em cần làm quen với các dạng bài từ đơn giản đến phức tạp. Để làm tốt bài tập thì hiện tại đơn thì các bé phải nắm vững cấu trúc ngữ pháp và những lưu ý nhỏ trong quá trình làm bài tập để tránh những hiểu lầm, sai sót không mong muốn. 

bai tap thi hien tai don lop 5

 

Về cách làm bài, có khá nhiều nguồn tham khảo, tuy nhiên các em không nên bắt chước hoàn toàn những phương pháp học này, vì lối tư duy của mỗi người là khác nhau. Ví dụ đơn giản như có những em muốn tra toàn bộ từ mới trước rồi mới làm bài, một số em thích “làm đến đâu, tra đến đấy”, còn một số em lại thích tìm những câu dễ để “xào” trước,... Vì vậy, các em nên tìm cho mình một phương pháp làm bài phù hợp và dễ hiểu nhất với mình. AloKiddy sẽ gợi ý cho các em cách làm bài tập tiếng Anh lớp 5 trên mạng về Thì Hiện Tại Đơn khá hiệu quả dưới đây:

  • - Bước 1: Hãy đọc qua một lượt kiến thức về thì hiện tại đơn, dùng bút highlight tóm gọn các ý chính và lưu ý quan trọng. ghi nhớ thật kỹ rồi mới bắt đầu làm bài.
  • - Bước 2: Các em nhớ che phần lý thuyết đi, nhìn lướt qua toàn bộ bài tập và xác định dạng bài. Dùng bút chì gạch chân các từ vựng then chốt trong bài mà mình chưa rõ nghĩa, hãy để những câu này lại sau cùng.
  • - Bước 3: Lượt 1 - Bắt đầu làm câu dễ trước, khó sau.
  • - Bước 4: Lượt 2 - Hoàn thành những câu chưa rõ nghĩa, cố gắng đoán nội dung bằng cách xác định chủ- vị - tân ngữ và thời gian, địa điểm.
  • - Bước 5: Nếu thấy câu hỏi đó khá “hóc búa” và không thể đưa ra đáp án, hãy khoanh bút đỏ note lại.
  • - Bước 6: Rà soát lần cuối và xem lời giải. Lưu ý đến những câu hỏi đã được khoanh tròn bên trên, xem lời giải đáp và ghi chú lại cách hiểu của riêng mình.

 

ba me huong dan con lam bai tap tieng anh

 

Làm bài tập theo các bước trên, các em sẽ học được cách sắp xếp, tư duy mạch lạc hơn, không bị rối khi làm bài và hiểu lý thuyết cặn kẽ hơn. Tiếp theo, các em sẽ làm quen một số dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 căn bản nhất.

Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 về Thì Hiện Tại Đơn

Dạng 1: Chia động từ


I ………. (like) milk, meat and cola.
He ………. (play) badminton in the morning.
We………. (go) to bed at midnight.
My mom……….do housework on weekends.
The train……….arrive at 8.00 a.m.
My elder sisters……….finish works at 7 p.m.
Ann’s friends ………. live in a big house.
The dog………. like her, not me.


Dạng 2: Chọn dạng đúng của từ


My dad is a doctor. He always wear/wears a white blouse.
My mom never drink/drinks wine.
Elizabeth go/goes shopping twice a month.
I have/has a pen.
Mary and John cut/cuts people’s hair.
Mark usually watch/watches TV before having dinner.
I and my brother go/goes to school on foot everyday.


Dạng 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc


Emma (not study) ………. on weekends.
He (have) ………. a new shirt today.
I usually (have) ……….dinner  at 6.40 p.m.
James (not/ study)……….very hard, so he never gets high scores.
My father often (teach)……….me Math on Saturday evenings.
I like English and she (like)……….Korean.
My sister (go)……….out every day.
We (not/ have)……….breakfast every morning.

Dạng 4: Viết lại câu và điền đúng dạng từ trong ngoặc đơn:


My friends (sleep) on the floor. (rarely) =>____________
She (stay) up late? (usually) => ____________
I (do) the housework with my young sister. (often) => ____________
Peter and Harry (come) to class in time. (never) => ____________
Why Thomas (get) bad marks? (always) => ____________
You (go) shopping? (often) => ____________
She (cry). (seldom) => ____________
My father (play) soccer. (never) => ____________

 

Dạng: 5 Viết lại câu hoàn chỉnh


Example: They / wear skirts to work? =>Do they wear skirts to work?
They/ not / play games at the weekends =>________
we / not / believe our teachers =>________
Peter / understand the question? =>________
We/ not / work late on Saturdays =>________
John/ want some drinks? =>________
He/ have three sons=>________
when / David / go to his Chinese class? =>________
why / you / have to clean up? =>_______
 


Dạng 6: Đọc và hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây bằng cách chia động từ:


My cousin, Ron (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent and beautiful pet with a short tail and big brown eyes. Its name (be)………..Rex and it (like)………..eating meat. Although Rex (bark)………..when strange guests visit, it (never/ bite)………..anyone; To be honest, Rex (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, such as apple, orange, banana, or grape, but it (often/ play)………..with them. If the weather (become)………..bad, Rex (just/ sleep)………..in his cage all day. Ron (play)………..with his dog every day after school. Because there (be)………..many people on the road, Ron (not/ let)………..the dog run into the road. Ron (often/ take)………..Rex  to a large field in the park to enjoy the peace there. Rex (sometimes/ be)………..naughty, but Ron loves it very much.

=> Download đề bài tập tiếng Anh thì hiện tại cho bé lớp 5 tại đây

Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 5 về thì Hiện tại đơn

Dạng 1: Chia động từ


I like milk, meat and cola.
He plays badminton in the morning.
We go to bed at midnight.
My mom does housework on weekends.
The train arrives at 8.00 a.m.
My elder sisters finish works at 7 p.m.
Ann’s friends live in a big house.
The dog likes her, not me.


Dạng 2: Chọn dạng đúng của từ


My dad is a doctor. He always wear/wears a white blouse.
My mom never drink/drinks wine.
Elizabeth go/goes shopping twice a month.
I have/has a pen.
Mary and John cut/cuts people’s hair.
Mark usually watch/watches TV before having dinner.
I and my brother go/goes to school on foot everyday.


Dạng 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc


Emma (not study) doesn’t study on weekends.
He (have) has a new shirt today.
I usually (have)  have dinner  at 6.40 p.m.
James (not/ study) doesn’t study very hard, so he never gets high scores.
My father often (teach) teaches me Math on Saturday evenings.
I like English and she (like) likes.Korean.
My sister (go) goes out every day.
We (not/ have) don’t have breakfast every morning.


Dạng 4: Viết lại câu và điền đúng dạng từ trong ngoặc đơn:


My friends (sleep) on the floor. (rarely) => My friends rarely sleep on the floor
She (stay) up late? (usually) => Does she usually stay late?
I (do) the housework with my young sister. (often) => I often do the housework….
Peter and Harry (come) to class in time. (never) => Peter and Harry never come to ...
Why Thomas (get) bad marks? (always) => Why does Thomas get …?
You (go) shopping? (often) => Do you often go shopping?
She (cry). (seldom) => She seldom cries
My father (play) soccer. (never) => My father never plays soccer

 
Dạng: 5 Viết lại câu hoàn chỉnh


Example: They / wear skirts to work? =>Do they wear skirts to work?
They/ not / play games at the weekends =>The don’t play games at the weekends
we / not / believe our teachers => We don’t believe our teachers
Peter / understand the question? =>Does Peter understand the question?
We/ not / work late on Saturdays =>We don’t work late on Saturdays
John/ want some drinks? =>Does John want some drinks?
He/ have three sons=> He has three sons
when / David / go to his Chinese class? =>When does Daivd go to Chinese class?
why / you / have to clean up? => Why do you have to clean up?

 
Dạng 6: Đọc và hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây bằng cách chia động từ:

 

My cousin, Ron (have)…has……..a dog. It (be)……is…..an intelligent and beautiful pet with a short tail and big brown eyes. Its name (be)……is…..Rex and it (like)……likes…..eating meat. Although Rex (bark)…barks……..when strange guests visit, it (never/ bite)…never bites……..anyone; To be honest, Rex (be)……is…..very friendly. It (not/ like)…doesn’t like……..eating fruits, such as apple, orange, banana, or grape, but it (often/ play)…often plays……..with them. If the weather (become)……becomes…..bad, Rex (just/ sleep)…just sleeps……..in his cage all day. Ron (play)……plays…..with his dog every day after school. Because there (be)…are……..many people on the road, Ron (not/ let)……doesn’t let…..the dog run into the road. Ron (often/ take)…often takes……..Rex  to a large field in the park to enjoy the peace there. Rex (sometimes/ be)……is sometimes…..naughty, but Ron loves it very much.

 

Trên đây là những chia sẻ của AloKiddy về các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 đối với Thì Hiện Tại Đơn và hướng dẫn cách làm bài hiệu quả nhất. Hãy note lại và thử áp dụng ngay xem sao nhé, chúc các em thành công!