Bài tập tiếng Anh trẻ em lớp 2 cho bé 7 tuổi chủ đề đồ vật và con vật

Chuyên mục: Bài tập 05/09/2017
11918 views

Học tiếng Anh trẻ em theo chủ đề và làm bài tập tiếng Anh theo những chủ đề đã học sẽ giúp bé ôn tập lại kiến thức đã học rất hiệu quả. Dưới đây, mời bé làm bài tập tiếng Anh trẻ em lớp 2 cho bé 7 tuổi chủ đề đồ vật và con vật.

Bài tập tiếng Anh lớp 2 để bé ôn tập hiệu quả

Bài tập tiếng Anh lớp 2 dành cho trẻ về động từ

Bài tập tiếng Anh lớp 2 giúp trẻ tự ôn luyện

Bài tập tiếng Anh trẻ em lớp 2 cho bé 7 tuổi chủ đề đồ vật và con vật

Bài tập tiếng Anh trẻ em lớp 2 cho bé 7 tuổi chủ đề đồ vật và con vật bao gồm các dạng bài tập về từ vựng và ngữ pháp giúp bé nắm chắc kiến thức tiếng Anh về chủ đề đồ vật và con vật.

Bài tập tiếng Anh trẻ em lớp 2 cho bé 7 tuổi chủ đề đồ vật và con vật

Part 1:

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.

_ pple         _ at              o_topus                tw_              c_ock

_ ook          f_ sh            d_or                     p_ ncil          t_ble           t_n

Bài 2: Em hãy nhìn vào tranh và viết câu hoàn chỉnh.

1. It is an apple    .........................    .........................    .........................

.........................    .........................    .........................    .........................

.........................    .........................    .........................    .........................

Bài 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B.

A

B

A

B

fish

quả trứng

board

con khỉ

egg

con cá

monkey

cái bảng

table

con mèo

elephant

trường học

book

quyển sách

seven

số bảy

cat

cái bàn

school

con voi

desk

cái bàn

panda

con gấu

 

 

Part 2:

Bài 1: Điền các từ "a/ an" vào chỗ trống trong câu.

1. ..... octopus       2. ..... panda

3. ..... monkey      4. ..... elephant

5. ..... tiger           6. ..... board

7. ..... fish            8. ..... egg

9. ..... cat             10. ..... orange

Bài 2: Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu.

( is, what, egg, it, an, it)

1. What ............it?                  2. It is .......... elephant

3. ............is it?                        4. .....is a tiger

5. What is.......?                      6. It is an..............

Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau với " Yes, it is/ No, It isn't"

1. Is it a dog?       ......................       2. Is it an elephant?        .....................

3. Is it an egg?      .....................       4. Is it a pen?                 .....................

5. Is it a cat?         .....................       6. Is it a doll?                 .....................

7. Is it a pencil?    .....................       8 . Is it an eraser ?         .....................

9. Is it a book?     .....................       10. Is it a bag?               .....................

Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh:

1. Mai/ am/ I/                            …………………………….

2. name/ is/ My/ Lara/              …………………………….

3. it/ a / cat/ is?                         …………………………….

4. are/ you/ How/ ?                   …………………………….

5. Mara/ Goodbye/ ,/                …………………………….

6. fine/ I/ thanks/ am/ , /           …………………………….

7. Nam/ Hi/ , /                          …………………………….

Các bé hãy chăm chỉ làm bài tập và học tiếng Anh lớp 2 để nâng cao trình độ của mình nhé. Website Alokiddy.com.vn với nhiều bài học và chương trình học hữu hiệu sẽ giúp các bé cải thiện kĩ năng tiếng Anh hiệu quả.