Bài tập tiếng Anh trẻ em chủ đề family dành cho bé lớp 2

Chuyên mục: Bài tập 05/09/2017
10483 views

Để giúp bé ôn tập lại những kiến thức đã học về một chủ đề nào đó, Alokiddy đã xây dựng nên những bài tập tiếng Anh trẻ em hữu hiệu nhất. Dưới đây là bài tập tiếng Anh trẻ em chủ đề family dành cho bé lớp 2.

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ II

Bài tập tiếng Anh lớp 2 để bé ôn tập hiệu quả

Bộ bài ôn tiếng Anh lớp 2 để kiểm tra các chủ đề

 
 

Bài tập tiếng Anh trẻ em chủ đề family dành cho bé lớp 2

 

Bài tập tiếng Anh trẻ em chủ đề family dành cho bé lớp 2

Bài tập tiếng Anh trẻ em chủ đề family dành cho bé lớp 2 gồm có 2 phần giúp bé ôn tập cũng như kiểm tra kiến thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh về gia đình với nhiều dạng bài tập tiếng Anh trẻ em lớp 2 cho bé 7 tuổi rất bổ ích.

Part 1:

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

 Uncle         Family          Sister        Eight            Daughter            Grandma

 Father        Table            Nine          Mother         Eggs                  Map

 Ruler         Yellow           Old            Pink            Aunt                   Grandpa

………………. gia đình               ………………. bố

………………. anh, em trai        ………………. cháu trai

………………. cháu gái              ………………. mẹ

………………. cô, dì                  ………………. chú

………………. bà                       ………………. ông

………………. số 9

Câu 2: Hoàn thành các câu sau.

1. What is your name?          My n....me is ................

2. Who is this?                      This is ....y mo...her.

3. Who is he?                        This is my fath..r.

4. What is this?                     This is my p...n.

Câu 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B

 

A

B

 1. My aunt

 2. My father

 3. My mother

 4. My family

 5. My brother

 a. mẹ của em

 b. bố của em

 c. cô của em

 d. em trai của em

 e. gia đình của em

 

 

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng Việt

1. This/ mother:   This is my mother: Đây là mẹ của em.

2. This/ father      __________________________________________

3. This/ brother    __________________________________________

4. This/family      __________________________________________

Part 2:

Bài 1: Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. bro…...r 4. Fa...her

2. mo....her 5. a...nt

3. n…me 6. s....n

Bài 2: Hoàn thành các câu sau và dịch sang tiếng Việt

1. What…….your name?

2. My……is Quynh Anh.

3. How ……you?

4. I……fine. Thank you.

5. What….......this?

6. This is…........mother.

Bài 3: Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………

2. Nam / is / My / name.

………………………………………………………………………………………

3. is / this / What?

………………………………………………………………………………………

4. pen / It / a / is.

………………………………………………………………………………………

Bài 4: Dịch các câu sau sang tiếng Anh.

1. Tên của bạn là gì? Tên của mình là Mai Linh.

………………………………………………………………………………………

2. Đây là ai? Đây là bố và mẹ của mình.

………………………………………………………………………………………

Các bậc phụ huynh hãy lưu về và cho bé làm những bài tập này để bé nắm chắc kiến thức. Đặc biệt, hãy truy cập website Alokiddy.com.vn của chúng tôi đăng ký tài khoản cho bé học tiếng Anh lớp 2 theo một lộ trình hợp lý nhất. Alokiddy sẽ giúp bé chinh phục tiếng Anh thành công!