Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 cho trẻ

Chuyên mục: Bài tập 04/07/2016
4563 views

 Bộ bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 giúp các bé ôn lại những dạng câu hỏi, cấu trúc và từ vựng của các câu. 

Để có được kết quả thật cao trong các kỳ thi khi lên lớp mới, các bé đừng quên tham khảo những bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 của Alokiddy.com.vn nhé. Đây cũng là một trong những tài liệu giúp phụ huynh tham khảo thật hữu ích trong quá trình ôn luyện hè cho các bé của mình, đặc biệt bé trong giai đoạn từ lớp 3 lên lớp 4.

 

 

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có dạng như cấu trúc của một đề thi tiếng Anh bình thường những ở mức độ ôn luyện lại kiến thức, hoàn toàn không quá nặng nề về kĩ năng hay tạo nên những áp lực học tập. Ngoài ra, bài tập tiếng Anh còn giúp các em củng cố kiến thức nền tảng để bước vào năm học mới hiệu quả. Mời bố mẹ và các bé học sinh lớp 3, chuẩn bị lên lớp 4 tham khảo bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 dưới đây để thực hành và chuẩn bị trước khi lên lớp cao hơn.

 

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

 

PART I. SPEAKING (1 point): ............

PART II. LISTENING  (5 points - 20 minutes)

Question 2: Listen and number. (1 point)

Question 3: Listen and tick. (1 point)

Question 4 : Listen and write a word or a number. (2 points)

Example: Tom: What’s your name?

                 Jerry: My name’s Tony, T-O-N-Y.

PART III. READING AND WRITING  (4 points - 20 minutes)

 

Question 5:  Look and read. Put a tick (P) or (X) in the box as examples (1 point) 

Question 6:  Look  and read. Write Yes or No.  (1point)

 

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the  words. (1 point)

Question 8:  Chose the word from the box  and  write it next to numbers from 1 - 4 (1 point)

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – Class: 3

Năm học: 2011 – 2012

Question 1: Mỗi câu đúng 0,25 điểm

                   4 câu x 0,25 điểm = 1 điểm

                    2. F                     3. B                 4. D                 5.A

Question 2: Mỗi câu đúng 0,25 điểm

                   4 câu x 0,25 điểm = 1 điểm

                    2. E                     3. A                 4. D                 5.C

Question 3: Mỗi câu đúng 0,25 điểm

                   4 câu x 0,25 điểm = 1 điểm

                    2. A                     3. B                 4. B                 5.A

Question 4: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

                   4 câu x 0,5 điểm = 2 điểm

                    1. doll                 2. shorts

                    3. nine          4. reading

Question 5: Mỗi câu đúng 0,25 điểm

                   4 câu x 0,25 điểm = 1 điểm

                    1. X                     2. P                3. P                4. X

Question 6: Mỗi câu đúng 0,25 điểm

                   4 câu x 0,25 điểm = 1 điểm

                    1. Yes                  2. No               3. Yes              4. No

Question 7: Mỗi câu đúng 0,25 điểm

                   4 câu x 0,25 điểm = 1 điểm

                    1. hat                  2. trousers                 3. slide                       4. teddy

Question 8: Mỗi câu đúng 0,25 điểm

                   4 câu x 0,25 điểm = 1 điểm

                    1. Where                        2. garden                   3. doing                      4. is

Transcript for middle term 2 test

English 3 (Family & Friends)

 

Question 1: Listen and draw the line. (1 point)

1. A: What is she doing?

    B: She is reading.

2. A: Where’s the ball?

    B: It’s under the table.

3. A: What’s this?

    B: It’s a coat.

4. A: What’s she doing?

    B: She’s skipping.

5. A: What are they doing?

    B: They are reading.

Question 2: Listen and number. (1 point)

1. What are these? They are shoes.

2. Are these his shorts? Yes. They are his shorts.

3. That’s mum’s dress. It’s small.

4. Are these her socks? No. They are my socks.

5. He is my brother. He’s jumping now.

Question 3: Listen and tick. (1point)

1. Bob: Where’s the ball? 

   Tom: It’s under the tree.                               

2. Linda: What’s he doing?

    LiLi: He’s skating.

3. Tim: Are these his trousers?

    Rosy: Yes, they are.   

4. Alan: Where’s the ball?

    Mary: It’s on the swing.

Question 4 : Listen and write a word or a number. (2 points)

1. Peter: What’s this?

    Jane:  It’s a doll.

2. Mai: Are these her shorts?

   Billy: No, they aren’t.

3. Tony: How old are you?

    Jane: I am nine.

4. Linda: What are you doing?

    Billy: I am reading.

Như vậy, có thể thấy rằng, những bài tập ôn luyện tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 mang tính chất tổng hợp sẽ giúp các bé dễ dàng rèn luyện tất cả những kỹ năng cần có khi học tiếng Anh trẻ em như kỹ năng ghi nhớ từ vựng, kĩ năng tư duy logic, kĩ năng phán đoán hình ảnh và sắp xếp câu cho thật hoàn chỉnh. Hầu hết, các câu hỏi và bài tập đều khá đơn giản nên việc học của các bé cũng không quá khó khăn. Ngoài ra, bố mẹ có thể tham khảo thêm các mẫu bài ôn luyện khác tại Alokiddy.com.vn để nhận thật nhiều bài tập tiếng Anh và đề thi tiếng Anh hấp dẫn nhé.