Những trường hợp đặc biệt về câu bị động trong tiếng Anh

Chuyên mục: Góc Alokiddy 11/05/2017
819 views

Ngoài những cấu trúc câu bị động cơ bản của bài trước, trong bài viết này sẽ giới thiệu tới các bạn những trường hợp đặc biệt về câu bị động trong tiếng Anh.

Các loại câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh và bài tập tham khảo

Cấu trúc V-ing thường gặp trong tiếng Anh

Những trường hợp đặc biệt về câu bị động trong tiếng Anh

1. Dạng câu bị động có 2 tân ngữ

- Cấu trúc câu chủ động: S + V + Oi + Od

- Cấu trúc câu bị động:

S + be + VpII + Od

S + be + VpII + giới từ + Oi

nhung-truong-hop-dac-biet-ve-cau-bi-dong-trong-tieng-anh

Các dạng câu bị động trong tiếng Anh

Ex:

Câu chủ động:

She gave me an apple yesterday. (Cô ấy đưa cho tôi một quả táo ngày hôm qua.)

Chuyển sang bị động:

- I was given an apple yesterday. (Tôi được cho một quả táo ngày hôm qua)

- An apple was given to me yesterday. (Một quả táo được đưa cho tôi ngày hôm qua.)

2. Câu bị động với động từ khuyết thiếu

Các động từ khuyết thiếu như: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to khi chuyển sang bị động sẽ có cấu trúc như thế nào.

- Cấu trúc: S + modal V + be + VpII + (+ by + O)

Ex:

English can be spoken fluently.

3. Câu bị động với “be going to”

- Cấu trúc: S + be + going to + be + VpII + (by + O)

Ex:

The gardening is going to be done by my father.

4. Câu bị động với câu mệnh lệnh thức

- Cấu trúc: S + should/must + be + V-pII

Ex:

- Chủ động: Clean the floor! (Hãy lau sàn nhà đi!)

- Bị động: The floor should be cleaned! (Sàn nhà nên được lau đi)

5. Cấu trúc bị động với chủ ngữ giả “it”

Cấu trúc: It + be + adj + for st to be done

nhung-truong-hop-dac-biet-ve-cau-bi-dong-trong-tieng-anh

Cấu trúc thông thường của câu bị động trong tiếng Anh

6. Cấu trúc câu bị động với “make”, “let”, “have”, “get”

- Make sb do st -> Make st done (by sb): bắt ai đó làm gì

- Let sb do st -> let st done (by sb): cho phép, để cho ai đó làm gì

- Have to do st -> St have to be done: phải làm gì

- Have sb do st -> have st done (by sb): Nhờ ai đó làm gì

- Get sb to do st -> get st done (by sb): Nhờ ai đó làm gì

Những trường hợp đặc biệt về câu bị động trong tiếng Anh thường gặp ở các đề thi cuối kỳ, đề thi học sinh giỏi, đề thi trong các cuộc thi lớn. Các bạn nên lưu lại để luyện và học nhé.

Từ khóa |