6 cụm cấu trúc As … As trong tiếng Anh cho cả người lớn và trẻ em

Chuyên mục: Góc Alokiddy 11/05/2017
630 views

Học tiếng Anh với cụm cấu trúc vô cùng quan trọng. Cụm cấu trúc giúp chúng ta nắm được những kiến thức tiếng Anh cần thiết nhất về từ vựng, ngữ pháp giúp người học tiếng Anh học hiệu quả hơn. 

6 cụm cấu trúc As .. As trong tiếng Anh cho cả người lớn và trẻ em này cô cùng cần thiết mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng cần nắm được.

 

6 cụm cấu trúc As … As trong tiếng Anh cho cả người lớn và trẻ em

Với 6 cụm cấu trúc này các bạn và các em nên chú ý ghi lại tất cả và thực hành qua nhiều ví dụ để nhớ được cấu trúc cũng như cách sử dụng.

1. As well as: cũng như

Ví dụ: Mary as well as other foreign people wants to travel to Ha Long Bay very much: Mary cũng như những người nước ngoài khác rất muốn du lịch vịnh Hạ Long.

2. As long as: chỉ cần, miễn sao

Ví dụ: As long as you love me: Chỉ cần em yêu anh

Jack can go home early as long as he finishes his work: Jack có thể về sớm, chỉ cần anh ấy làm xong việc.

3. As much as: cũng chừng ấy, cũng bằng ấy

Ví dụ: People Who live with this plant consider it a friend as much as a foe

4. As good as: gần như

Ví dụ: I’ve tasted as good as all kinds of Phở in Hanoi: Tôi đã thử gần như toàn bộ các món phở ở Hà Nội.

5. As far as: theo như

Ví dụ: As far as I know, Daisy is the youngest staff at this company: Như tôi được biết thì Daisy là nhân viên trẻ nhất tại công ty này

6. As early as: ngay từ

Ví dụ: As early as the first time I met Henry, I recognized his humour: Ngay từ lần đầu gặp Henry, tôi đã thấy anh ấy rất hài hước.

Những cụm cấu trúc này vô cùng cần thiết trong ngữ pháp tiếng Anh cũng như trong giao tiếp tiếng Anh cần thiết cho người học tiếng Anh. Các bạn hãy ghi lại để học tiếng Anh hiệu quả hơn nhé.

Bên cạnh đó, đối với các em nhỏ, các em có thể tham khảo thêm nhiều bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn theo chương trình học của mình nhé!

Từ khóa |