Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 số 1 cho trẻ

Chuyên mục: Bài tập 29/11/2016
3767 views

Bài tập tiếng Anh lớp 5 với những kiến thức tiếng Anh về ngữ pháp, từ vựng cho trẻ học tiếng Anh nhanh và hiệu quả hơn. Những bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 này sẽ giúp các em ôn luyện lại những kiến thức tiếng Anh cơ bản nhất và hoàn thành những nội dung học tập trên lớp hiệu quả hơn. 

 

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 số 1 cho trẻ em được thực hiện dưới các dạng bài tập theo chương trình tiếng Anh lớp 5 của các em. Những dạng bài tập này sẽ giúp các em học tiếng Anh lớp 5 hiệu quả hơn.

 

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 số 1 cho trẻ em

 

Những nội dung về bài tập tiếng Anh lớp 5 cho trẻ được Alokiddy tổng hợp và gửi tới các em trong những nội dụng bài tập tiếng Anh, đề thi tiếng Anh giúp các em học nhanh hơn và hiệu quả hơn. Hãy cùng làm những bài tập tiếng Anh lớp 5 này cho trẻ em nhé!

Bài 1: Chuyển các câu sau sang thể phủ định hoặc nghi vấn:

1. It is a pen.

2. Nam and Ba are fine.

3. They are twenty.

4. I am Thu.

5. We are eighteen.

6. She is Lan.

Bài 2: Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa:

1. name/ your/ what/ is?

2. am/ Lan/ I.

3. Phong/ is/ this?

4. today/ how/ you/ are?

5. thank/ are/ you/ fine/,/ we.

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I.

7. Ann/ am/ hello/ I.

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom.

9. eighteen/ they/ old/ years/ are.

10 not/ he/ is/ today/ fine.

Bài 3: Mỗi câu có một lỗi sai, tìm và sửa lại:

1. How old you are?

2. I'm fiveteen years old.

3. My name are Linh.

4. We am fine , thank you.

5. I'm Hanh and I am is fine.

6. I'm fine, thanks you.

7. she is eleven year old.

8. Nam are fine.

9. I am Thanh, and This Phong is.

10. Hoa and Mai is eleven.

Bài 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.

1. This (be) my friend, Lan .

2. She (be) nice ?

3. They (not be) students.

4. He (be) fine today.

5. My brother (not be ) a doctor.

6. You (be) Nga ? Yes, I (be)

7. The children (be) in their class now.

8. They (be) workers ? No, They (not be)

9. Her name (be) Linh.

10. How you (be) ? – We (be) fine, thanks.

Bài 5: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. morning/ I/ Tam/ this/ Lan

2. Hi/I /Hai/ this/ Van.

3. afternoon/ name/ Hung/ this/ Hoang.

4. Hello/ Long/ I/ Hoa/this/ Nam/ and/ this/ Nga

5. How/ you/ ? – I/ fine/ thanks.

6. morning/Miss Ha/name/ Ba/ this/ Phong.

7. after noon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/ ?

8. afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks.

9. Hi/ Bao/ how/ you/ ?/

10. Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class.

Bài 6: Viết các số sau bằng tiếng Anh

1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bài 7. Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không?

2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế cền bạn thì sao?

3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu.

4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi.

5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ?

6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6.

7. Tôi là Phong cền đây là Linh.

Bài 8. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Miss. Nhung ( ride )........ her bike to work

2. You ( wait).......... for your teacher?

3. I ( play)....... video games and my sister ( watch ) .............TV

4. She ( not )................ travel to the hospital by bus but she ( drive).............

5. We ( sit) .........in the living room

6. What the farmers (do).......?

- They ( unload)..........the vegetables.

7. Where he ( fly).........? – to Ho Chi Minh City

8. I (eat)........my breakfast at a food store

9. My father (listen)....................................... to the radio now.

10. Where is your mother? - She ....................... (have) dinner in the kitchen.

11. Mr. Nam (not work) ............................................. at the moment.

12. The students (not, be) ..................................in class at present.

13. The children (play)................................ in the park at the moment.

14. Look! Thebus (come) .......................................

15. What .............................. you (do).....................at this time Nam?

- I often ( read) .............................. .............................. a book.

Bài 9: Em hãy điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống của đoạn văn sau:

Hello, my...1.............. is Nam. I'm ...2........student. I am thirteen ......3.......old. I ...4.........at 47 hung vuong street. This ......5......my school......6.......that is my classroom.

Những bài tập tiếng Anh lớp 5 nói riêng và bài học tiếng Anh lớp 5 nói chung được Alokiddy gửi tới các em theo từng chủ đề. Những nội dung học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy phù hợp với từng nội dung cụ thể sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Trên đây là bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 số 1 cho trẻ em, giúp các em có thêm những dạng bài tập tiếng Anh cần thiết cho các em.