Dạy trẻ từ vựng tiếng Anh lớp 3 unit 8 what month is it

Chuyên mục: Dạy trẻ từ vựng 07/11/2017
749 views

Tên các tháng trong năm cũng là chủ đề hay mà bạn có thể cùng trẻ luyện tập để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh hàng ngày. Bé và các bậc phụ huynh có thể tham khảo nội dung bài học dưới đây nhé.

Dạy trẻ từ vựng tiếng Anh lớp 3 unit 5 He's from America

Luyện từ vựng tiếng Anh lớp 3 unit 6 my friend has got brown eyes

Luyện từ vựng tiếng Anh lớp 3 unit 7 has he got a sandwich

Dạy trẻ từ vựng tiếng Anh lớp 3 unit 8 what month is it

Trong năm có 12 tháng, mỗi tháng có tên gọi khác nhau. Sau đây là từ vựng tiếng Anh về các tháng trong năm.

day-tre-tu-vung-tieng-anh-lop-3-unit-8-what-month-is-it

- January /ˈdʒænjuəri/: tháng 1 (tháng giêng)

- February /ˈfebruəri/: tháng 2

- March /mɑːtʃ/: tháng 3

- April /ˈeɪprəl/: tháng 4

- May /meɪ/: tháng 5

- June /dʒuːn/: tháng 6

- July /dʒuˈlaɪ/: tháng 7

- August /ɔːˈɡʌst/: tháng 8

- September /sepˈtembə(r)/: tháng 9

- October /ɒkˈtəʊbə(r)/: tháng 10

- November /nəʊˈvembə(r)/: tháng 11

- December /dɪˈsembə(r)/: tháng 12

day-tre-tu-vung-tieng-anh-lop-3-unit-8-what-month-is-it

Đây là những từ vựng tiếng Anh lớp 3 có trong bài học số 7 giúp trẻ biết thêm về tên gọi của các tháng trong năm. Bạn có thể cùng trẻ luyện tập và luyện phát âm những từ vựng kể trên nhé.

Làm thế nào để trẻ ghi nhớ những từ vựng tiếng Anh về các tháng kể trên. Có rất nhiều cách áp dụng để dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ như hình ảnh, âm thanh, video. Trong bài học của Alokiddy, chủ đề này được kết hợp với hình ảnh minh họa cụ thể cùng cách phát âm chuẩn. Trẻ vừa được luyện khả năng ghi nhớ, vừa được học phát âm tiếng Anh và vừa được học thêm những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng để áp dụng hàng ngày. Đây cũng là cách dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ mang lại hiệu quả cao, các bậc phụ huynh có thể tham khảo để áp dụng cùng trẻ học tiếng Anh tại nhà.

day-tre-tu-vung-tieng-anh-lop-3-unit-8-what-month-is-it

Bạn có thể sử dụng mẫu câu What month is it? để hỏi về tên các tháng trong năm và gợi ý cho trẻ vận dụng những từ vựng tiếng Anh trong bài để trả lời câu hỏi. Đó cũng là cách học từ vựng tiếng Anh hữu ích cho trẻ mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.

Dạy trẻ từ vựng tiếng Anh lớp 3 unit 8 what month is it hi vọng sẽ mang đến cho trẻ nhiều từ vựng thú vị và nâng cao trình độ tiếng Anh trẻ em mỗi ngày.