Cách phát âm phụ âm Th (/θ/) trong tiếng Anh

Chuyên mục: Dạy trẻ phát âm 09/12/2016
2023 views

Phụ âm Th ký hiệu /θ/ là một trong những phụ âm khó phát âm nhất trong tiếng Anh. Về cơ bản không phải người Việt Nam nào cũng có thể phát âm được phụ âm này, vì vậy cần luyện tập thường xuyên để học phát âm phụ âm /θ/ chuẩn nhất. 

 

Đối với tiếng Anh cho trẻ em thì học phát âm phụ âm th này là một trong những phần học quan trọng giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn theo thời gian. Phát âm chuẩn sẽ là nền tảng vững chắc cho quá trình học tiếng Anh sau này của các em. Cách phát âm phụ âm Th (/θ/) trong tiếng Anh sẽ giúp các em biết cách phát âm phụ âm này cũng như các dấu hiệu nhận biết, cho các em học tiếng Anh hiệu quả nhất.

 

Cách phát âm phụ âm Th (/θ/) trong tiếng Anh

 

Đối với phụ âm này, tiếng Anh trẻ em các lớp 3, tiếng Anh lớp 4, tiếng Anh lớp 5 trở lên sẽ thực hành phát âm hiệu quả hơn. Các em nhỏ mẫu giáo và lớp 1, lớp 2 cũng có thể học phát âm nguyên âm này, tuy nhiên đây là một phụ âm khó vì vậy khi dạy phát âm tiếng Anh cho trẻ em các bạn cần hiết sức chú ý đến cách phát âm của phụ âm này.

1.Cách phát âm phụ âm Th

-Khi phát âm phụ âm Th các bạn hãy chú ý, phụ âm này không kêu, âm môi và răng xát. Khi phát âm các em cần chú ý đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng phía trước. đẩy luồng hơi ra ngoài qua răng và đầu lưỡi.

 

-Ký hiệu quốc tế: /θ/

-Ví dụ:

thief /θiːf/: kẻ trộm

thin /θɪn/: mỏng, gầy

teeth /tiːθ/: răng

thing /θɪŋ/: đồ vật

author /ˈɔːθə(r)/: tác giả

path /pɑːθ/: đường đi, quỹ đạo

worth /wɜːθ/: giá trị, xứng đáng (làm)

thick /θɪk/: dầy

2.Dấu hiệu nhận biết phụ âm Th

-"th" được phát âm là /θ/ khi:

Ví dụ:

think /θɪŋk/: nghĩ, suy nghĩ

thing /θɪŋ/: đồ vật

thorn /θɔːn/: gai nhọn

thumb /θʌm/: ngón tay cái

thread /θred/: sợi chỉ, sợi vải

through /θruː/: xuyên qua

mouth /maʊθ/: mồm, miệng

month /mʌnθ/: tháng

path /pɑːθ/: lối đi, đường nhỏ

truth /truːθ/: sự thật

-Khi "th" chỉ số thứ tự

Ví dụ:

fourth /fɔːθ/: số thứ 4

fifth /fɪfθ/: số thứ 5

sixth /sɪksθ/: số thứ 6

-Khi "th" được thêm vào một tính từ để chuyển thành danh từ

Ví dụ:

width /wɪtθ/: bề rộng

depth /depθ/: độ sâu

length /leŋθ/: chiều dài

strength /streŋθ/: sức mạnh

Phụ âm Th là một phụ âm phát âm rất khó trong tiếng Anh. Khi học phát âm phụ âm này các em cần chú ý cách bật hơi của mình. Hãy luyện tập hàng ngày để có thể học phát âm phụ âm này thật chuẩn.

Học tiếng Anh cho trẻ em nói chung và học phát âm tiếng Anh cho trẻ em nói riêng các bạn có thể cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn. Những bài học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy sẽ giúp các em hoàn thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh hiệu quả hơn.