Cách phát âm nguyên âm ngắn U (/ʊ/) trong tiếng Anh

Chuyên mục: Dạy trẻ phát âm 09/12/2016
2672 views

Trong nội dung bài học trước Alokiddy đã gửi tới các em cách phát âm nguyên âm dài U, trong nội dung bài học này Alokiddy gửi tới các em cách phát âm nguyên âm ngắn U (/ʊ/) một trong những nguyên âm khó phát âm trong tiếng Anh. 

 

Học tiếng Anh cho trẻ em nói chung và học phát âm tiếng Anh cho trẻ em nói riêng đòi hỏi tài liệu học tiếng Anh phải phù hợp với sức học của các em. Vì vậy, khi học phát âm tiếng Anh hay học tiếng Anh nói chung các bạn có thể cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn.

Trong nội dung bài học này, Alokiddy sẽ giúp các em cách phát âm nguyên âm ngắn U (/ʊ/) trong tiếng Anh và các dấu hiệu nhận biết của nguyên âm tiếng Anh quan trọng này.

 

Cách phát âm nguyên âm ngắn U (/ʊ/) trong tiếng Anh

 

Khi phát âm nguyên âm này, các em học sinh học tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4 trở lên hoàn toàn có thể tiếp cận những dấu hiệu nhận biết và hiểu được nội dung bài học một cách đầy đủ nhất. Hãy cùng học phát âm nguyên âm này nhé!

 

1.Cách phát âm nguyên âm ngắn U

-Khi phát âm nguyên âm ngắn này thì lưỡi di chuyển về phía sau, môi mở và hẹp hơn.

-Ký hiệu quốc tế: /ʊ/

-Ví dụ:

put /pʊt/: đặt, để

cook /kʊk/: nấu thức ăn

good /gʊd/: tốt

look /lʊk/: nhìn

rook /rʊk/: con quạ

book /bʊk/: sách

would /wʊd/: thời quá khứ của will

could /kʊd/: có thể (quá khứ của can)

woman /ˈwʊmən/: phụ nữ

wolf /wʊlf/: chó sói

full /fʊl/: đầy đủ

2.Dấu hiệu nhận biết nguyên âm ngắng U

-"o" được phát âm là /ʊ/ trong một số trường hợp

Ví dụ:

wolf /wʊlf/: chó sói

woman /'wʊmən/: đàn bà

-"oo" thường được phát âm là /ʊ/

Ví dụ:

book /bʊk/: sách

good /gʊd/: tốt

look /lʊk/: nhìn

wool /wʊl/: len

cook /kʊk/: nấu ăn

foot /fʊt/: chân

wood /wʊd/: gỗ

-"ou" được phát âm là /ʊ/ trong một số trường hợp :

Ví dụ:

could /kʊd/: có thể

should /ʃʊd/: phải, nên

would /wʊd/: sẽ, muốn

Với những dấu hiệu nhận biết và cách phát âm nguyên âm ngắn U trong tiếng Anh trên hi vọng đã giúp các em học tiếng Anh hiệu quả. Học tiếng Anh cho trẻ em các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy. Những bài học được Alokiddy thực hiện theo từng chương trình học tiếng Anh phù hợp với khả năng của các em. Những bài học tiếng Anh theo lớp và theo chủ đề sẽ giúp các em nắm vững được tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp, từ vựng hiệu quả nhất. Hãy cho trẻ học ngay bài học tiếng Anh trẻ em online tại Alokiddy.com.vn nhé!