Mẫu viết về sở thích của mình bằng tiếng Anh cho trẻ em

Chuyên mục: Dạy bé viết 14/09/2016
6156 views

Học viết tiếng Anh cho trẻ em là một trong những nội dung tương đối khó, đặc biệt là với tiếng Anh thiếu nhi. Học tiếng Anh thiếu nhi cần có những cách học và cách dạy phù hợp với khả năng tiếng Anh của các em để tránh những nội dung dạy và học quá khó với sức học của các em.

 

Viết về sở thích của mình bằng tiếng Anh cho trẻ em là một trong những nội dung dạy bé viết tiếng Anh thú vị. Những mẫu bài viết về sở thích cho các em dưới đây được Alokiddy chọn lọc và gửi tới các em hi vọng sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả.

 

Mẫu viết về sở thích của mình bằng tiếng Anh cho các em

 

Để viết được một bài viết tiếng Anh về sở thích bằng tiếng Anh các em cần thực hiện những điều cơ bản sau đây. Những cách viết bài viết bằng tiếng Anh này Alokiddy gửi tới tất cả các em học các chương trình tiếng Anh từ tiếng Anh lớp 1, tiếng Anh lớp 2,3,4,5. Với mỗi một chương trình học tiếng Anh cho trẻ em thì các em sẽ hoàn thành bài viết tiếng Anh của mình về sở thích với độ khó dễ khác nhau nhé.

 

1.Một số từ vựng về sở thích bằng tiếng Anh

– Hobby: sở thích

– To be crazy about : cuồng cái gì đó

– Very interested in..: rất thích

– Enable (sb) to do (sth): có thể giúp (ai đó) làm gì…

– Like/ enjoy/love/…: thích

– Have a passion for : đam mê về…

– Do lots of : làm điều gì đó thường xuyên

– To be fond of sth/sb: thích làm cái gì/ ai đó

– To be into sth/sb: say mê điều gì/ ai đó

2.Cách đặt vấn đề và gợi ý

– What is your hobby?

– When did you start it?

– How do you enjoy it?/ What do you think about it?/ How do you feel about it?/ How do you like it?

– Why do you like/enjoy it?

– How long do you think you will continue with your hobby?

Gợi ý:

– My hobby is…(walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)

– I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)

– Firtly, I …, then I …

– I spend + (số đếm) + hours on it

– Because I can learn about many things in…, it make me feel relaxed

– I would never stop…, I don’t know…

3.Mẫu viết về sở thích bằng tiếng Anh

Book is one part of my beautiful life and reading book has definitely  been my favourite hobby. I will be able to never forget the interesting moment when my father gave me the first book which is full of colourful pictures. I was very delighted though I difficultly understood what were there in that book. I read wherever, whenever, and whatever kinds of books, from short story, comic, to novel and many more. My father always encourages me to read book and He buys me many useful and interesting books. Books are like my friends who can teach me many things over the world. They let me know of a lot of beautiful places and the history of our country and many others. My tears come from those books and so do my happy laughters. Most free time of mine is spent on discovering books, books are very useful and so great. Reading books is the most interesting indoor activities that you should try.

Dịch

Sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tươi đẹp của tôi và đọc chúng chắc chắn là điều tôi yêu thích nhất. Tôi sẽ có thể không bao giờ quên những giây phút thú vị khi lần đầu tiên cha tặng cho tôi cuốn sách đầu tiên với hình ảnh đầy màu sắc. Tôi đã rất vui mừng mặc dù tôi phải rất khó khăn mới hiểu những gì đã có trong cuốn sách đó. Tôi đọc ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và bất cứ loại sách, từ truyện ngắn, truyện tranh, cuốn tiểu thuyết và nhiều thể loại khác nữa. Cha tôi luôn luôn khuyến khích tôi đọc cuốn sách, ông mua cho tôi rất nhiều sách hữu ích và thú vị. Sách là như bạn bè tôi, nó có thể dạy cho tôi rất nhiều điều trên thế giới. Chúng dẫn tôi đến rất địa điểm đẹp trên thế gới và lịch sử của đất nước chúng tôi và nhiều nước khác nữa. Những trang sách không ít lần đã khiến tôi phải rơi nước mắt nhưng chính chúng cũng mang lại cho tôi rất nhiều nụ cười hạnh phúc. Hầu hết thời gian rảnh rỗi của tôi đều là dành cho việc khám phá co chữ, sách là thứ rất hữu ích và tuyệt vời như vậy. Đọc sách là hoạt động vô cùng thú vị mà bạn chắc chắn nên thử.

Khi dạy viết tiếng Anh cho trẻ em các bạn cần đặc biệt chú ý đến những trình độ khác nhau của các em. Tiếng Anh lớp 1 chắc chắn độ khó sẽ không thể bằng tiếng Anh lớp 2, tiếng Anh lớp 3. Hãy chú ý để dạy trẻ viết tiếng Anh hiệu quả nhất nhé.