Hình ảnh tiếng Anh chủ đề phong cảnh – Landscapes

Chuyên mục: Hình Ảnh 07/12/2016
3857 views

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề kết hợp hình ảnh sẽ là cách dạy tiếng Anh cho trẻ em hiệu quả. Những chủ đề hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em các bạn hãy chú ý cần đơn giản, phù hợp và quan trọng nhất là dễ hiểu cho các em. 

 

Những hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề được Alokiddy thực hiện theo từng lứa tuổi, mỗi lứa tuổi sẽ có những nội dung học khác nhau. Để tìm hiểu thêm những chủ đề học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em các bạn hãy cho trẻ học ngay tại Alokiddy.com.vn nhé.

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề phong cảnh  - Landscapes là một trong những chủ đề học tiếng Anh thú vị dành cho trẻ em, đặc biệt là tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4 trở lên. Hãy cùng Alokiddy học theo chủ đề này nhé!

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề phong cảnh – Landscapes

 

Hình ảnh học tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề phong cảnh này các em học sinh học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4 trở lên có thể nắm vững và học hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu nhóm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề và học tiếng Anh theo những hình ảnh sinh động này cho trẻ em nhé!

 

-waterfall /ˈwɔː.tə.fɔːl/: thác nước

-oasis /əʊˈeɪ.sɪs/: ốc đảo

-city /ˈsɪt.i/: thành phố

-lake /leɪk/: hồ

-pond /pɒnd/: ao

-dam /dæm/: đập nước

-river /ˈrɪv.əʳ/: sông

-stream /striːm/: suối

-canal /kəˈnæl/: kênh đào

-canyon /ˈkæn.jən/: hẻm núi

-cliff /klɪf/: vách núi

-volcano /vɒlˈkeɪ.nəʊ/: núi lửa

-cave /keɪv/: hang động

-mountain /ˈmaʊn.tn/: núi

-hill /hɪl/: đồi

-forest /ˈfɒr.ɪst/: rừng

-desert /ˈdezət/: sa mạc

-jungle /ˈdʒʌŋ.gļ/: rừng nhiệt đới

Những hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề cho trẻ em sẽ giúp các em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh nhanh hơn và dễ dàng hơn. Các bạn hãy áp dụng cách dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy với những nhóm từ vựng tiếng Anh được thực hiện theo từng chủ đề có kèm theo giọng đọc chuẩn Anh – Mỹ, trẻ sẽ hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình tốt hơn và học tiếng Anh hiệu quả hơn.