Bé học tiếng Anh qua hình ảnh trạng thái cảm xúc

Chuyên mục: Hình Ảnh 03/06/2016
1637 views

Bé học tiếng Anh qua hình ảnh với chủ đề "Trạng thái cảm xúc". Đây là chủ đề rất dễ tiếp thu với trẻ, bởi một ngày vui chơi và học tập của trẻ cũng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Với chủ đề này sẽ giúp trẻ hiểu hơn về các trạng thái cảm xúc của mình và biết cách diễn đạt nó bằng tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Với những hình ảnh vui nhộn sinh động về chủ đề cảm xúc, bé sẽ nhanh chóng tiếp tận với tiếng Anh và học tiếng Anh một cách tự nhiên nhất dưới sự hỗ trợ của bậc phụ huynh, giảng viên và các bài học từ Alokiddy. Bắt đầu trải nghiệm các trạng thái cảm xúc nào

 

 

Bé học tiếng Anh qua hình ảnh trạng thái cảm xúc

 

Mischievous             ['mist∫ivəs]

Relax          [ri'læks]

Happy          ['hæpi]

 

Surprise            [sə'praiz]

Fear             [fiə]

Shy            [∫ai]

Confident              ['kɔnfidənt]

Bored               

 

Sad               [sæd]

Confused               [kən'fju:zd]

Angry         ['æηgri]

 

Cry              [krai]

 

Chủ đề cảm xúc rất phong phú và thân thuộc với trẻ em, và bé học tiếng Anh qua hình ảnh là phương pháp học tiếng Anh rất phổ biến. Hãy tạo cho trẻ môi trường tốt nhất để học tiếng Anh bằng cách, ngoài giờ học cùng giáo viên tiếng Anh, phụ huynh có thể hòa mình vui chơi cùng trẻ và gợi lại những gì mà trẻ đã học, cho trẻ tiếp xúc càng nhiều với tiếng Anh, dần dần sẽ hình thành thói quen ghi nhớ và giúp trẻ học tiếng Anh hiệu quả. Việc học tiếng Anh không phải một sớm một chiều và cũng không nên thúc ép trẻ, bạn có thể gọi điện đến các chuyên gia tiếng Anh của Alokiddy sẽ được tư vấn về cách hỗ trợ trẻ học tiếng anh hoặc các khóa học phù hợp cho sự phát triển toàn diện của trẻ cũng như việc học tiếng Anh nhé,