Bé học tiếng Anh qua truyện cười you’re smarter already – Ông đã thông minh hơn rồi

Chuyên mục: Truyện tranh 20/01/2017
17997 views

Truyện cười cũng giống như truyện tranh tiếng Anh sẽ mang đến cho trẻ những giây phút thú vị khi học. Mỗi ngày các bạn có thể đọc cho bé nghe một câu chuyện, từ đó bé sẽ có thêm môi trường luyện tập và cũng như được nghe tiếng Anh nhiều hơn. Bài viết này sẽ cũng bé học tiếng Anh qua truyện cười you’re smarter already – Ông đã thông minh hơn rồi.

=> Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 qua truyện cười Behaviour – Hạnh kiểm

=> Học tiếng Anh qua truyện cười The best time for apples cho trẻ em

=> Dạy trẻ tiếng Anh qua truyện cười Handwriting

be-hoc-tieng-anh-qua-truyen-cuoi-you%E2%80%99re-smarter-already-ong-da-thong-minh-hon-roi

Cùng bé học tiếng Anh qua các mẫu câu truyện cười

Cùng bé học tiếng Anh qua truyện cười you’re smarter already – Ông đã thông minh hơn rồi

You’re smarter already! you’re smarter already!    

A customer at Green's Gourmet Grocery marveled at the proprietor's quick wit and intelligence. "Tell me, Green, what makes you so smart?"

 "I wouldn't share my secret with just anyone," Green replies, lowering his voice so the other shoppers won't hear. "But since you're a good and faithful customer, I'll let you in on it. Fish heads.

You eat enough of them, you'll be positively brilliant."

 "You sell them here?" the customer asks.

 "Only $4 apiece," says Green.

 The customer buys three. A week later, he's back in the store complaining that the fish heads were disgusting and he isn't any smarter.

 "You didn't eat enough, " says Green. The customer goes home with 20 morefish heads. Two weeks later, he's back and this time he's really angry.

 "Hey, Green," he says, "You're selling me fish heads for $4 apiece when I can buy the whole fish for $2. You're ripping me off!"

 "You see?" says Green. "You're smarter already."

be-hoc-tieng-anh-qua-truyen-cuoi-you%E2%80%99re-smarter-already-ong-da-thong-minh-hon-roi

Tạo thói quen học tiếng Anh cùng bé mỗi ngày

Dịch nghĩa

Một khách hàng tại hàng tạp phẩm Green's Gourmet lấy làm lạ về tài mẫn tiệp và trí thông minh của ông chủ hàng.

“Hãy nói cho tôi biết, Green, cái gì làm cho ông quá thông minh như vậy?”

“Tôi hẳn không chia sẻ bí quyết của tôi với bất cứ người nào,” Green đáp, hạ thấp giọng sao cho những người mua hàng khác không nghe. “Nhưng vì ông là khách hàng tốt và có lương tâm, tôi sẽ chỉ ông cách đó. Đầu cá. Ông ăn đủ đầu cá, ông sẽ thông minh chắc chắn.”

“Ông có bán đầu cá đây không?” người khách hỏi.

“Chỉ 4 đôla mỗi cái, “Green nói.

Người khách mua mua 3 cái. Một tuần sau, ông ta quay lại quầy hàng, than rằng đầu cá đáng tởm và ông ta không thông minh lên tí nào.

“Ông đã ăn không đủ,” Green nói. Người khách ra về với 20 đầu cá nữa. Hai tuần sau, ông ta quay lại và lần này ông ta nổi giận thực sự.

“Nè, Green,” ông ta nói, “Ông bán đầu cá cho tôi 4 đôla mỗi cái trong khi tôi có thể mua 2 đôla cả con.

Ông đang lừa tôi!”

“Ông xem?” Green nói. “Ông đã thông minh hơn.”

Câu truyện you’re smarter already với nhiều từ mới nhưng thông dụng và thường gặp trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp trẻ dễ hiểu hơn khi đọc. Các cấu trúc câu cũng đơn giản, đa dạng nên trẻ có thể vận dụng linh hoạt vào giao tiếp. Với các mẫu truyện cười tiếng Anh dài như vậy, các bạn có thể luyện tập mỗi ngày cho trẻ.

Bé học tiếng Anh qua truyện cười you’re smarter already – Ông đã thông minh hơn rồi rất thích hợp với bé trình độ tiếng Anh lớp 5. Các mẹ có thể mua cho bé những bộ sách truyện kèm ảnh để cùng bé luyện tiếng Anh trẻ em tại nhà nhé.

Từ khóa |