Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016 có đáp án

Chuyên mục: Đề thi 23/11/2016
4411 views

Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 cho trẻ em là một trong những bộ tài liệu học tiếng Anh nâng cao dành cho chương trình tiếng Anh lớp 3. 

Với những kiến thức tiếng Anh lớp 3 ngày càng mở rồi của bộ đề thi Violympic tiếng Anh các em sẽ có thêm nhiều những dạng bài học tiếng Anh cần thiết cho quá trình học  tiếng Anh của mình.

 

 

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016 có đáp án cung cấp cho các em một lượng kiến thức tiếng Anh lớp 3 mới giúp các em ôn luyện tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016 có đáp án

 

Để học những đề thi tiếng Anh này các em học sinh lớp 3 cần đặc biệt chú ý đến những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. Những kiến thức tiếng Anh trong các bộ đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 qua các vòng sẽ được nâng cao dần sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức mới và ôn luyện những dạng bài mới hiệu quả hơn. Nội dung đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2015-2016 có đáp án:

Exam number 1: Vượt chướng ngại vật

Question 1:

Calculate: 26 x 4 + 137 = .....

a. 213

b. 241

c. 231

d. 214

Question 2:

A number has a digit 3 in the ones place.

It is greater than 64 but less than 82.

What number is it?

a. 73

b. 75

c. 72

d. 74

Question 3:

How many months are there in five years?

a. 60

b. 50

c. 120

d. 40

Question 4:

Which number comes next in the series below?

42          36         30         24            .......

a. 15

b. 21

c. 18

d. 20

Question 5:

If x is distinct 3-digit number and 37 < x < 103 then x = .........

a. 98

b. 102

c. 100

d. 99

Exam number 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

5*4

4*8+20

2*2

6*5

6*3

12*5

2*1

4*4

6*8

5*2

3*1

5*10

6*2

3*3

21*3

5*7

5*3

6*6

2*7

6*4+27

 

 

Answer:

(7) < ..... < ..... < .... < ..... < ..... < ..... < .....

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

How many bows are there?

Answer:

There are ........ bows.

Question 2:

How many days are there in April?

Answer: There are ........ days.

Question 3:

Convert: 6cm = ...... mm.

Question 4:

If x : 6 = 17 then x = .........

Question 5:

The product of 6 and the greatest 1-digit number is ...........

Question 6:

There are six students in a drawing class. Each student draws a picture below. How many stars do they draw in all?

Answer: They draw ...... stars in all.

Question 7:

The perimeter of the triangle below is ......... cm.

Question 8:

How many hours are there in three days?

Answer: There are .......... hours.

Question 9:

The product of 40 and a number, m, is a 2-digit number that greater than 40. The value of m is ..........

Question 10:

If 2a1 > 47 x 6 then a = ........

Đáp án:

Exam number 1: Vượt chướng ngại vật

Question 1: b. 241

Question 2: a. 73

Question 3: a. 60

Question 4: c. 18

Question 5: b. 102

Exam number 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(7) < (11) < (3) < (14) < (10) < (13) < (19) < (17) < (8) < (5) < (1) < (4) < (16) < (18) < (9) < (12) < (20) < (2) < (6) < (15)

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 18

Question 2: 30

Question 3: 60

Question 4: 102

Question 5: 54

Question 6: 66

Question 7: 78

Question 8: 72

Question 9: 2

Question 10: 9

Những đề thi Toán tiếng Anh lớp 3 về cơ bản sẽ là những nội dung tiếng Anh lớp 3 nâng cao, các em cần nắm vững tiếng Anh lớp 3 cần thiết nhất cho quá trình học tiếng Anh của mình.

Để học tiếng Anh lớp 3 hiệu quả cho các em nhỏ các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy.com.vn. Tại Alokiddy, những bài học tiếng Anh cho trẻ em được chia thành những chủ đề và giúp trẻ hoàn thiện các kỹ năng trong cùng một bài học. Để học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ em các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh thú vị tại Alokiddy.com.vn nhé!