Tiếng Anh trẻ em - Cambridge Young Learners English (YLE)
Chuyên mục: Giới thiệu về Cambridge | 09/05/2016

Tiếng Anh trẻ em - Cambridge Young Learners English (YLE) có ba bài thi gồm Starters, Movers và Flyers vui nhộn sinh động dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi - Alokiddy

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters là gì?
Chuyên mục: Giới thiệu về Cambridge | 09/05/2016
Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starers là chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế bắt buộc cho học sinh tiểu học. Starters là bài thi đầu trong số ba bài thi của Young Learners
Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Flyers là gì?
Chuyên mục: Giới thiệu về Cambridge | 07/05/2016
Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Flyers là là bước kế tiếp trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Movers
Giới thiệu về chứng chỉ Starters, Movers, Flyers và cách tính đểm
Chuyên mục: Giới thiệu về Cambridge | 07/05/2016

Giới thiệu về chứng chỉ Starters, Movers, Flyers và cách tính đểm

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Movers là gì?
Chuyên mục: Giới thiệu về Cambridge | 07/05/2016

Movers, là bước thứ hai trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Starters

Đăng ký thi Cambridge English: Starters, Movers, Flyers bằng cách nào?
Chuyên mục: Giới thiệu về Cambridge | 07/05/2016
Để Đăng ký thi Cambridge English: Starters,Movers,Flyers bạn cần liên hệ với trung tâm tổ chức thi.
Cambridge English là gì?
Chuyên mục: Giới thiệu về Cambridge | 07/05/2016
Cambridge English Language Assessment là tên mới của University of Cambridge ESOL Examinations. Cung cấp nhiều văn bằng chứng chỉ hàng đầu thế giới cho học viên, giáo viên tiếng Anh
Chia sẻ
Chia sẻ
PopUp free