Đề thi Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 1 cho trẻ

Chuyên mục: Đề thi 12/10/2016
1211 views

Học tiếng Anh lớp 2 với những đề thi toán tiếng Anh là một trong những chương trình học tiếng Anh nâng cao đối với các em học sinh lớp 2. Những đề thi toán tiếng Anh lớp 2 được chia thành các vòng khác nhau, mỗi vòng là một nội dung thi với cấp độ khó tăng dần. 

 

Để học tốt toán tiếng Anh thì các em cần học tốt tiếng Anh lớp 2 trước. Những đề thi toán tiếng Anh lớp 2 này sẽ dành cho các em có khả năng học tốt cả về tiếng Anh và toán.

Trong nội dung này, Alokiddy gửi tới các em đề thi toán tiếng Anh lớp 2 vòng 1 cho trẻ em kèm theo đáp án giúp các em ôn luyện toán tiếng Anh lớp 2 hiệu quả hơn.

 

Đề thi toán tiếng Anh lớp 2 vòng 1 cho trẻ

 

Để có thể tham khảo thêm nhiều đề thi toán tiếng Anh lớp 2 cho trẻ các bạn hãy cho trẻ học ngay tại Alokiddy.com.vn nhé.

Bài 1: Sắp xếp

A.

B.

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Add: 14 + 5 =.....

Câu 2: Add: 27 + 0 =....

Câu 3: Add: 34 + 25 =....

Câu 4: Add: 65 + 2 =....

Câu 5: Add: 50 + 28 =....

Câu 6: Subtract: 28 - 3 =....

Câu 7: Subtract: 83 - 41 =...

Câu 8: Subtract: 97 - 52=...

Câu 9: Calculate: 28 + 51 - 15 =....

Câu 10: Calculate: 57 + 30 - 24 =...

Câu 11: Which number comes right before 17?

Câu 12: Which number comes right before 71?

Câu 13: Which number comes right after 81?

Câu 14: Counting up from 34, wich number comes next?

Câu 15: The smallest 2 - digit number is....

Câu 16: The greatest 1 - digit number is....

Câu 17: John has 15 marbles in his collection. If he gives 3 marbles to his friend, then he has left..... marbles.

Câu 18: Which of these is a square?

Câu 19: Which of these is a triangle?

Câu 20: Which figure is a circle?

Bài 3: Chọn các cặp bằng nhau

A.

B.

Đáp án đề thi toán tiếng Anh lớp 2 vòng 1 cho trẻ

Bài 1: Sắp xếp

a) (2) < (7) < (9) < (10) < (1) < (5) < (4) < (10) < (8)

b) (9) < (5) < (6) < (2) < (4) < (7) < (1) < (10) < (8) < (3)

Bài 2: Đi tìm kho báu:

Câu 1: 19                   Câu 2: 27                    Câu 3: 59               Câu 4: 67                Câu 5: 78

Câu 6: 25                   Câu 7: 42                   Câu 8: 45                Câu 9: 64                 Câu 10: 63

Câu 11: 16                  Câu 12: 70                 Câu 13: 82              Câu 14: 35               Câu 15: 10

Câu 16: 9                    Câu 17: 12                 Câu 18: b                Câu 19: c                 Câu 20: b

Bài 3: Chọn cặp bằng nhau:

a) (1) = (3); (2) = (8); (4) = (5); (6) = (10); (7) = (9)

b) (1) = (9); (2) = (4); (3) = (8); (5) = (7); (6) = (10)

Để học tiếng Anh lớp 2 nói riêng và học tiếng Anh cho trẻ em nói chung các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn nhé. Những bài học tiếng Anh cho trẻ em được chia thành những chủ đề học tiếng Anh riêng biệt, mỗi chủ đề là một nội dung học tiếng Anh mới với ngữ pháp, từ vựng mới giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Ngoài ra, với tiếng Anh cho trẻ em lớp 2 thì Alokiddy là một website học tiếng Anh lớp 2 trên mạng hiệu quả và thú vị nhất cho các em.