Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Chuyên mục: Đề thi 30/09/2016
9862 views

Để học tiếng Anh lớp 4 với những dạng bài kiểm tra tiếng Anh sẽ giúp các em học nhanh hơn, ôn tập tiếng Anh tốt hơn. Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây sẽ là tài liệu học tiếng Anh hữu ích cho các em học sinh lớp 4. 

Để học thêm những đề thi tiếng Anh, những bài kiểm tra tiếng Anh dành cho chương trình tiếng Anh thiếu nhi các bạn có thể cho trẻ học ngay tại Alokiddy.com.vn nhé!

 

Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

 

Đối với chương trình học tiếng Anh lớp 4, những bài học ngữ pháp, từ vựng các em cần phải hoàn thành để có thể học thêm được những kiến thức mới trong các đề thi tiếng Anh, đề kiểm tra tiếng Anh khác. Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây là đề kiểm tra tiếng Anh thuộc trường Tiểu học Yên Nguyên.

Question 1. Listen and number.

Question 2: Listen and write T (True) or F (False) in the box as examples.

Question 3: Listen and draw the lines.

Question 4: Listen and circle (1 pt).

 

1. Tom’s mother

Kind and (1)................

a. lovely

b. friendly

2. Linder’s mother

Young and (2)...............

a. pretty

b. tidy

3. I get up at (3) .......................................

a. six fifteen

b. six fifty

4. I like (4) ................................

a. fish

b. beef

 

Question 5: Listen and complete. There is one example.

Tom: What’s your favourite (0) food?

Peter: (1)........................ How about you?

Tom: (2) ........................ What’s your favourite drink?

Peter: (3).................... juice.

Tom: I don’t like orange juice. I love (4)........................

Question 6: Look and read. Put a tick (P) or a cross (x) in the box as examples.

Question 7: Read the passage and circle.

This is my father. His name is Quan. He is forty- five years old. He is handsome. He is a doctor in a hospital. He loves his work. He is kind and cheerful. He is a good doctor and a lovely father.

1. My father is a................

A.      Teacher        B. doctor              C. worker    

2. He is  .........................years old.

A.      25                 B. 35                    C.  45

3. He loves his........................

A. work              B. family              C. children   

4. He is .............................................

A. kind             B. friendly               C. kind and friendly.

Đáp án:

Question 1. 1. D                      2. A                    3. B                     4. C

Question 2. 1. T                      2. T                     3. T                     4. F

Question 3. 1. C                      2. D                     3. E                     4. F

Question 4. 1. B                      2. A                     3. A                     4. B

Question 5. 1. Fish                  2. Chicken            3. Orange            4. Milk

Question 6. 1.                       2.                      3.                     4. 

Question 7. 1. B                      2. C                      3. A                    4. A

Những bài kiểm tra tiếng Anh lớp 4 các bạn có thể cho trẻ học thêm tại Alokiddy.com.vn nhé. Tại Alokiddy, những bài học tiếng Anh lớp 4 và những đề thi, bài kiểm tra tiếng Anh lớp 4 được cập nhật liên tục sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả. Học tiếng Anh cho trẻ em cùng Alokiddy sẽ trở nên đơn giản hơn cho các em.