Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 có đáp án

Chuyên mục: Đề thi 23/09/2016
3080 views

Tiếp tục giới thiệu tới các em học sinh học tiếng Anh lớp 4 bộ đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 theo từng vòng Alokiddy gửi tới các em đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 2 có đáp án giúp các em ôn luyện tiếng Anh hiệu quả.

 

Đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 2 có đáp án cho các em những nội dung mới thuộc bộ đề thi toán tiếng Anh lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao. Học tiếng Anh lớp 4 qua những dạng đề thi tiếng Anh trẻ em sẽ giúp các em học tiếng Anh tốt hơn và ôn luyện tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 2 có đáp án

 

Bộ đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm học 2015-2016 cho trẻ lớp 4:

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Trả lời:

Các cặp bằng nhau là:

8000 : 4 = ..........; 9000 + 30 + 4 = ........; 9000 + 2000 + 4000 = .........; 9000 + 300 + 4 = ........; 5632 + 6872 = ..........; 8724 + 7373 = ..........; 9000 - 4000 + 2000 = ........; 9000 - 3000 = .........; 9000 + 40 + 3 = .........; 9000 + 400 + 3 = ..........

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Let reach the intellectual peak by answering the questions.

2.1.

Calculate: 2100 x 4 = ............

A. 4600

B. 4800

C. 8400

D. 8600

2.2:

38000; 39000; .......; 41000; 42000

The correct number fill the blank is ...........

A. 400000

B. 400

C. 40000

D. 4000

2.3:

Which of following numbers is the greatest?

A. 3472

B. 4732

C. 3742

D. 4372

2.4:

The perimeter of the figure below is .......... cm.

A. 20

B. 19

C. 21

D. 18

2.5:

Which of following is true?

A. 9000 x 2 > 6000 x 3

B. 4000 x 8 < 6000 x 4

C. 3000 x 2 = 2000 x 3

D. 8000 x 3 > 6000 x 4

2.6:

Solve:

8 thousands = ............ tens.

The correct number fill in the box is ...........

A. 8000

B. 800

C. 80

D. 8

2.7:

What natural number is just before of 134?

A. 133

B. 136

C. 135

D. 132

2.8:

What number is 100 + 3000 + 20 + 7?

A. 1327

B. 1372

C. 3127

D. 2317

2.9:

The value of P is ...........

A. 1500

B. 600

C. 900

D. 100

2.10:

Find x such that x is a natural number and 76 < x < 78

Answer: x = ..........

A. 76

B. 78

C. 79

D. 77

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

3.1:

Calculate: 95213 - 8756 = ..........

3.2:

982605

The number's underlined digit is worth ..........

3.3:

Just before of 300000 is .............

3.4:

The value of expression: 3148 + 2672 : 4 is .................

3.5:

98247 < 9x134

The value of x is .............

Đáp án:

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

8000 : 4 = 5000 - 3000; 9000 + 30 + 4 = 9034; 9000 + 2000 + 4000 = 5000 x 3; 9000 + 300 + 4 = 9304; 5632 + 6872 = 3126 x 4; 8724 + 7373 = 6785 + 9312; 9000 - 4000 + 2000 = 9000 - (4000 - 2000); 9000 - 3000 = 4000 + 2000; 9000 + 40 + 3 = 9043; 9000 + 400 + 3 = 9403

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Let reach the intellectual peak by answering the questions.

2.1. C. 8400

2.2: C. 40000

2.3: B. 4732

2.4: A. 20

2.5: C. 3000 x 2 = 2000 x 3

2.6: B. 800

2.7: A. 133

2.8: C. 3127

2.9: C. 900

2.10: D. 77

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

3.1: 86457

3.2: 2000

3.3: 299999

3.4: 3816

3.5: 9

Để học thêm những bài học tiếng Anh lớp 4 cho trẻ em mới nhất các bạn hãy cho trẻ học ngay tại Alokiddy.com.vn nhé. Tại Alokiddy, các em sẽ được trải nghiệm những dạng bài học tiếng Anh trẻ em với những chủ đề mới và những bài học ngữ pháp, từ vựng, phát âm giúp các em hoàn thiện các kỹ năng học tiếng Anh trẻ em hiệu quả hơn.