Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 15 I like football

Chuyên mục: Dạy trẻ ngữ pháp 10/10/2017
3499 views

Trong chương trình ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 của Alokiddy Unit 15, trẻ sẽ được làm quen với mẫu câu nói về sở thích bằng tiếng Anh.

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 12

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 13 câu hỏi how many

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 14 I can sing

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 15 I like football

Trong bài Unit 15 của chương tiếng Anh lớp 1, trẻ sẽ được làm quen với các môn thể thao bằng tiếng Anh thông dụng thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Trong chủ điểm ngữ pháp của bài học, trẻ sẽ được làm quen với các câu nói về sở thích trong tiếng Anh. Nội dung bài học như sau:

on-tap-ngu-phap-tieng-anh-lop-1-unit-15-i-like-football

Khi muốn nói thích làm gì đó, chúng ta dùng mẫu câu

I like + thing/things.

Eg:

I like football.

Khi muối nói ai đó thích làm gì đó, chúng ta dùng mẫu câu:

He/She likes + thing/things.

Eg:

He likes football.

on-tap-ngu-phap-tieng-anh-lop-1-unit-15-i-like-football

Nếu trẻ thích chơi bóng đá, trẻ thích đọc sách hay thích làm gì đó, bạn có thể gợi ý cho trẻ dùng mẫu câu trên để giao tiếp và luyện tập hàng ngày. Đây là cách dạy trẻ ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhưng mang lại hiệu quả cao, bạn có thể áp dụng để giao tiếp và luyện tiếng Anh cùng trẻ.

Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản với những từ vựng thông dụng giúp trẻ dễ dàng ghi nhớ khi học tiếng Anh và ôn luyện tại nhà. Học tiếng Anh không khó, chỉ cần có phương pháp thích hợp có thể hướng dẫn trẻ học và ôn luyện. Yếu tố quan trọng khi dạy ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ đó là tạo sự thích thú trong mỗi bài học. Vì vậy việc lồng ghép video cũng như âm thanh và hình ảnh khi học tiếng Anh là phương pháp hay hiện đang được Alokiddy.com.vn áp dụng cho các bài học của các lớp từ lớp 1 đến lớp 5.