Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 12

Chuyên mục: Dạy trẻ ngữ pháp 27/09/2017
1388 views

Các mẫu câu khi nói về vị trí của đồ vật cũng là chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng trong chương trình lớp 1 mà các em nên nắm được.

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 9 miêu tả vật

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 10 câu khẳng định, phủ định

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 11 cách hỏi màu sắc

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 12

Trong Unit 12, trẻ sẽ được làm quen với các mẫu câu dùng để nói về vị trí của một đồ vật, nhiều đồ vật, 1 người hay nhiều người.

on-tap-ngu-phap-tieng-anh-lop-1-unit-12

Đây là chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh trong chương trình tiếng Anh lớp 1 liên quan đến số ít và số nhiều. Tuy nhiên trong bài học này, trẻ sẽ biết cách vận dụng thêm giới từ và địa điểm khi học chủ điểm này. Nội dung bài học như sau:

- Khi muốn nói 1 người hay 1 vật ở đâu, các em dùng mẫu câu:

There is + a/an + person/thing + preposition + place.

Ex:

There is an apple on the table.

Khi muốn nói nhiều người hay nhiều vật ở đâu, các em sử dụng cấu trúc sau:

There are + a/an + person/thing + preposition + place.

Ex: There are five boys and 3 girld in the living room.

on-tap-ngu-phap-tieng-anh-lop-1-unit-12

Trong bài học, các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh đều được xây dựng dưới dạng video có âm thanh và hình ảnh. Vì vậy trẻ sẽ được luyện nghe nói và phát âm nhiều hơn, không đơn thuẩn chỉ là học ngữ pháp tiếng Anh qua con chữ.

Cách dạy trẻ ngữ pháp tiếng Anh đơn giản và hiệu quả đó là lấy nhiều ví dụ liên quan đến các vật dụng thông dụng hàng ngày. Những vật dụng này thường gặp trong giao tiếp, sẽ giúp trẻ luyện nói nhiều hơn cũng như ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

Các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm kinh nghiệm dạy trẻ tiếng Anh tại nhà cũng như lựa chọn khóa học phù hợp theo trình độ tiếng Anh để bé luyện tập nhiều hơn.