Cách viết ngày tháng trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách dạy trẻ 20/10/2016
2899 views

Nội dung viết ngày tháng trong tiếng Anh là một trong những nội dung học tiếng Anh cần thiết đối với tất cả người học tiếng Anh dù là tiếng Anh người lớn hay tiếng Anh cho trẻ em.

 

Để giúp bạn có cách dạy tiếng Anh cho trẻ em hiệu quả hơn về viết ngày tháng trong tiếng Anh, Alokiddy gửi tới các bạn và các em nội dung cách viết ngày tháng trong tiếng Anh. Những nội dung này phù hợp cho tiếng Anh trẻ em theo các lớp từ tiếng Anh lớp 1, tiếng Anh lớp 2 đến các cấp lớp cao hơn như tiếng Anh lớp 4, tiếng Anh lớp 5.

 

Cách viết ngày tháng trong tiếng Anh

 

Để dạy tiếng Anh cho trẻ em hiệu quả nhất cho các em các bạn hãy tham khảo thêm nhiều nội dung dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy.com.vn nhé!

 

 

1.Cách viết và đọc ngày tháng trong tiếng Anh

 

Đối với ngày tháng trong tiếng Anh thì người Anh thường viết dưới dạng:

Thứ , Tháng  Ngày (Số thứ tự), Năm

Ví dụ:

Monday, November 21st, 1992 (Thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một năm 1992)

Saturday, June 14th, 1982  (Thứ 7, ngày 14 tháng 6 năm 1982)

Đọc số ghi năm ta sẽ đọc:

1992 = 19 và 92 =  nineteen ninety two

1880 = 18 và 80 = eighteen eighty

2014 =  20 + 14 =   twenty fourteen

-Cách viết: Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm (A.E)

Ví dụ: Wednesday, December 3rd, 2008

Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm (B.E)

Ví dụ: Wednesday, 3rd December, 2008

-Cách đọc: Cách đọc: Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm

hoặc Thứ + ngày (số thứ tự) + of + tháng + năm.

Ví dụ: Wednesday, December 3rd, 2008: Wednesday, December the third, two thousand and eight. hoặc Wednesday, the third of December, two thousand and eight.

 

2.Từ vựng tiếng Anh về ngày tháng trong năm

 

-Từ vựng về thứ:

Monday: thứ 2

Tuesday: thứ 3

Wednesday: thứ 4

Thursday: thứ 5

Friday: thứ 6

Saturday: thứ 7

Sunday: chủ nhật

-Từ vựng về tháng:

January: tháng 1

February: tháng 2

March: tháng 3

April: tháng 4

May: tháng 5

June: tháng 6

July: tháng 7

August: tháng 8

September: tháng 9

October: tháng 10

November: tháng 11

December: tháng 12

 

 

3.Cách viết tắt của thứ và tháng

 

-Các ngày trong tuần:

MONDAY = thứ hai , viết tắt = MON

TUESDAY = thứ ba, viết tắt = TUE

WEDNESDAY = thứ tư, viết tắt = WED

THURSDAY = thứ năm, viết tắt = THU

FRIDAY = thứ sáu, viết tắt = FRI

SATURDAY = thứ bảy, viết tắt = SAT

SUNDAY = Chủ nhật, viết tắt = SUN

-Các tháng trong năm:

January ( viết tắt = Jan )

February ( viết tắt = Feb)

March ( viết tắt = Mar)

April ( viết tắt = Apr)

May ( 0 viết tắt )

June ( 0 viết tắt )

July ( 0 viết tắt )

August ( viết tắt = Aug )

September ( viết tắt = Sept )

October ( viết tắt = Oct )

November ( viết tắt = Nov )

December ( viết tắt = Dec )

Dạy tiếng Anh cho trẻ em về cách viết ngày tháng trong năm các bạn có thể tham khảo thêm tại Alokiddy.com.vn hoặc tại các bài học tiếng Anh cho trẻ em theo từng lớp nhé!