Khóa học Phonics for Starters - Khóa học dành cho độ tuổi 6-10, giúp các con làm quen, nhận diện, và phát âm chuẩn phát âm trong tiếng Anh tương ứng với các chữ cái của bảng chữ cái. Đồng thời, trong quá trình học, các con cũng được tiếp xúc với các từ vựng, mẫu câu mới và áp dụng được các từ vựng, mẫu câu này.