Unit 21: Mm - /m/

Bình luận về bài
Nguyễn Lộc Thảo Nguyên
6/7/2018 4:37:52 PM
hay
Nguyễn Tiến Anh
4/11/2018 9:12:16 PM
Task 2: Bé hãy nối âm thanh với âm tương ứng. Điểm của bạn: 5/6 /m/ /n/ /k/ /ɪ/ /dʒ/ /aɪ/ LÀM LẠI
nguyenhuuthinh
10/8/2017 8:29:22 PM
chuẩn luôn
Phạm Thu Hà
7/17/2017 10:30:46 AM
hay
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận