Unit 11: Ee - /e/

Bình luận về bài
Lê Văn Tân
6/10/2019 8:04:15 AM
hay qua
Đỗ Lê Gia Linh
11/3/2018 6:52:14 PM
This letter is so easy. I think 4-5 years old can read, write and write any words whit the frist letter is E.
Giáp Ngọc Minh
6/25/2018 3:19:30 PM
Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
Nguyễn Sinh Hùng
6/24/2018 8:53:28 AM
quá hay
Ngô Minh Tiến
3/5/2018 8:07:44 PM
hay
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Chia sẻ
Chia sẻ
PopUp free