Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 6 Đề Số 2 năm 2013-2014

Chuyên mục: Đề thi 15/10/2016
886 views

Học tiếng Anh lớp 4 trên mạng với những đề thi tiếng Anh lớp 4 sẽ giúp các em có được một nguồn tài liệu học tiếng Anh hay và không mất thời gian đến những trung tâm tiếng Anh. 

Tuy nhiên, để có thể tìm được một địa chỉ học tiếng Anh lớp 4 trên mạng hiệu quả và phù hợp với trình độ của các em lại là một bài toán khó đối với các phụ huynh. Để giúp các bạn và các em tiết kiệm thời gian và công sức, Alokiddy đã ra đời với những ứng dụng và nội dung đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của các em.

 

 

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề số 2 năm 2013-2014 là một trong những nguồn tài liệu tiếng Anh lớp 4 mà Alokidyd gửi tới các bạn và các em. Đây là một dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao và các em cần phải hoàn thành tốt các vòng thi trước cũng như nắm vững kiến thức tiếng Anh lớp 4.

 

Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 6 Đề Số 2 năm 2013-2014

 

Đây là một trong những đề thi tiếng Anh lớp 4 Olympic dành cho các em học sinh lớp 4 nâng cao. Những đề thi tiếng Anh này các em có thể hoàn thành dựa vào sức học của mình. Để học thật tốt, các em cần hoàn thành những nội dung ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh…thuộc chương trình học tiếng Anh cho trẻ em lớp 4 nhé.

Toàn nội dung đề thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề số 2 năm học 2013-2014 có đáp án dành cho các em:

1.  Ben wants to show his brother what 2/3 of 12 looks like. Which of the following models correctly shows 2/3 of 12?

2.  Anna wants to make a necklace for his mom for Mother’s Day. The necklace will have 12 beads of each of the colors above. Based on the sign, how many packages of each color will she need to buy so she will have 12 beads of each color?

A.  4 brown, 4 red, and 3 gold         B.  4 brown, 3 red, and 2 gold

C.  3 brown, 3 red, and 2 gold         D.  3 brown, 2 red, and 1 gold

3.  According to the prices on the sign, to buy 12 beads of each color, how much money does Anna need to pay? (Assuming no tax.)

A.  $7.61         B.  $7.71         C.  $7.51         D.  $7.60

4.  Matt drew these square designs on his paper. Then Matt wrote a fraction for the shaded part of each square. What is the sum of the three fractions?

A.  5/12         B.  5/7         C.  5/4         D.  7/5

5.  Tiffany wants to go see the famous emerald that is 13.14 carats. How many carats is the emerald that Tiffany wants to see if it is rounded to the nearest whole number?

A.  12 carats         B.  13 carats         C.  14 carats         D.  15 carats

6.  Sean is using 2 1/4 lb of carrots, 1 1/8 lb of tomatoes, and 3 3/4 lb of lettuce to make a salad for his party. About how many pounds of vegetables and fruits will Sean's salad contain?

A.  8 pounds         B.  7 pounds         C.  6 pounds         D.  5 pounds

7.  Reagan is babysitting some of her friends’ kids. They are all about 1 year old. The ages of the kids are shown below. Which age is closest to 1?

A.  1/8         B.  3/4         C.  1 1/8         D.  3/2

8.  Mr. Fitzgerald has four children folding letters that are being sent to the troops overseas. There are 328 letters to fold. Each child will fold the same amount of letters. What is the best estimate of how many letters each child will fold?

A.  Each child will fold more than 70 and less than 80.

B.  Each child will fold more than 80 and less than 90.

C.  Each child will fold more than 90 and less than 100.

D.  Each child will fold more than 100 and less than 110.

9.  Mrs. Perrine conducted a study to see how television affects students’ grades. She found that a typical student of poor grades spends 2 hours and 25 minutes per day watching television. About how much television does such a student watch in one month?

A.  60 hours         B.  75 hours         C.  80 hours         D.  90 hours

10.  Mr. Jangles owns an ice cream truck. He sells about 9 cases of ice cream bars every day. There are 12 ice cream bars in each of the cases. About how many bars will he sell in 5 days?

A.  between 400 and 500         B.  more than 600

C.  between 500 and 600         D.  less than 400

Đáp án:

Câu hỏi 1=B

Câu hỏi 2=B

Câu hỏi 3=A

Câu hỏi 4=C

Câu hỏi 5=B

Câu hỏi 6=B

Câu hỏi 7=C

Câu hỏi 8=B

Câu hỏi 9=B

Câu hỏi 10=C

Để học tốt tiếng Anh lớp 4 qua mạng các bạn hãy cho các em học ngay tại Alokiddy.com.vn nhé. Những bài học tiếng Anh dàng cho trẻ em lớp 4 được Alokiddy thực hiện thành từng chuyên đề với những chủ đề khác nhau giúp trẻ hoàn thành tất cả các kỹ năng nghe-nói-đọc-viết hiệu quả. Ngoài tiếng Anh lớp 4, học tiếng Anh cho trẻ em với các lớp tiếng Anh mẫu giáo, lớp 1,2,3,5 cũng được Alokiddy xây dựng theo một lộ trình phù hợp với các em. Hãy cho trẻ học ngay những bài học này để các em có thêm những kiến thức mới và những trải nghiệm mới nhé!